ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Stať sa členom

Ako člen budete mať právo využívať všetky služby Taliansko - Slovenskej obchodnej komory za zvýhodnené ceny, môžete sa zúčastňovať akcií Komory, využívať zľavy a dostanete prístup do neverejnej časti nášho internetového portálu, kde nájdete ponuky spolupráce, životopisy, dopyt a ponuku talianskeho a slovenského trhu, preklady európskych výziev či výberových konaní a otvorený zoznam členov.

Viac informácií na szabova@camitslovakia.sk

Kategórie členov a členské príspevky:

  • Fyzické osoby: 500 eur
  • Spoločnosti od 0 do 100 zamestnancov: 500 eur
  • Spoločnosti od 101 do 200 zamestnancov: 750 eur
  • Spoločnosti s viac ako 200 zamestnancami: 1.000 eur
  • Členovia sponzori: 1.500 eur
  • Členovia partneri: 5.000 eur


Taliansko-Slovenská obchodná komora má približne 200 členov. Nižšie si môžete stiahnuť Zoznam členov 2016. Tento zoznam obsahuje členské spoločnosti, ktoré dali súhlas k tomu, aby bol ich profil uverejnený online.ZOZNAM ČLENOV 2017

Zoznam advokátskych kancelárií – členov TSOK 2016

 
 
Povedali o nás

 gianni_franco_papa.jpg"Pomohli sme množstvu talianskych firiem, ktoré mali v úmysle rozšíriť svoje pôsobenie a musím povedať, že Taliansko - Slovenská obchodná komora bola v tomto snažení veľmi aktívna."

Gianni Franco Papa / VicePrezident Taliansko - Slovenskej obchodnej komory 2006-2007
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2017. All rights reserved