ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

ItsTIME: platforma zameraná na zamestnanosť mladých ľudí

p0Ee.eramus_jpg copy.jpg Cieľom projektu ItsTIME je stimulovať dialóg medzi mladými ľuďmi a spoločnosťami o takých otázkach,

ako je práca a odborné vzdelávanie, a klásť pritom dôraz na jednotlivé zručnosti.

Medzi hlavné aktivity projektu patrí podpora a zjednodušenie nástrojov na overovanie zručností (profesionálnych a iných) u mladých ľudí. Cieľom je uľahčiť prechod z univerzity do sveta práce a podporovať pritom podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť.

Všeobecným cieľom projektu je podporiť transparentnosť a uznávanie odborných zručností a tzv. mäkkých zručností (soft skills) s cieľom uľahčiť vzdelávanie, mobilitu a pracovné príležitosti mladých ľudí.

ItsTIME je projekt, ktorý vznikol v roku 2016 na základe spolupráce medzi národnou agentúrou pre mládež a združením bios, v rámci európskeho programu Erasmus + Key Action 2. Tento program bude ukončený v decembri 2018. V jeho závere bude vytvorená online platforma ItsTIME.

Partneri projektu:

- Univerzita v Messine
- talianske obchodné komory v ôsmich štátoch (Kodaň – Dánsko, Atény – Grécko, Belehrad – Srbsko,  Berlín – Nemecko, Bratislava – Slovensko, Bukurešť – Rumunsko,  Helsinki – Fínsko, Sofia - Bulharsko)
- dve neziskové organizácie (langues & compagnie z Marseille vo Francúzsku a Združenie  Associazione Nazionale Oltre le Frontiere z Messiny v Taliansku).

Platforma ItsTIME umožní, aby sa zeregistrovaný užívateľ (mladý podnikateľ, spoločnosť, nezisková organizácia, ...) skontaktoval s iným užívateľom (mladý podnikateľ, súkromná spoločnosť, verejná inštitúcia, nezisková organizácia), ktorý ponúkol pracovnú príležitosť. Platforma zároveň umožní nájsť zdroje financovania.
Systém vykoná analýzu profilov a odporučí optimálne riešenia tak pre užívateľov, ktorí si hľadajú prácu, ako aj pre tých, ktorí chcú ponúknuť pracovnú príležitosť.

Pre koho je projekt určený?

Mladým ľuďom vo veku 21 až 35 rokov, najmä tým, ktorí sa nachádzajú v znevýhodnenej situácii a taktiež migrantom

Mikropodnikom, malým a stredným podnikom, ktorí sa pri hľadaní personálu zameriavajú na rôzne vekové kategórie (16/18, 19/24, 25/35) a rôzne kategórie ľudí (skupina NEET, študenti, absolventi, zamestnanci).


 
 
Povedali o nás

roberto_martini.jpg"Talianska ambasáda v Bratislave vyvinula veľmi dobrú spoluprácu s Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou a rád vždy uvidím obe inštitúcie v spoločnom súznení."

Martini Roberto / bývalý Veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku 2012-2016
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved