ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

DARUJ 2% ZO SVOJICH DANÍ A PODPOR NEZISKOVÉ AKTIVITY CAMIT

calculator-1680905_960_720.jpg Ak si v roku 2018 pracoval na Slovensku, máš možnosť darovať 2% zo svojej ročnej dane z príjmu Taliansko-Slovenskej obchodnej komore (Camit).

Daruješ nám tým časť z povinných daní, ktoré by si inak odviedol štátu. Jednoducho povedané, môžeš finančne prispieť na neziskovú činnosť Camitu a nebudeš s tým mať žiadne náklady.

2% z ročnej dane z príjmu môžu Camitu darovať nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby.


AKO DAROVAŤ
Ak si zamestnanec

LEHOTA NA POUKÁZANIE 2% JE 30. APRÍL 2019.
Oznám tvojmu zamestnávateľovi alebo kolegom na personálnom oddelení, že chceš darovať 2% z tvojej dane Camitu.
Najmä vo veľkých firmách je potrebné túto žiadosť predložiť do 15. februára 2019!

ÚDAJE, KTORÉ MUSÍŠ POSKYTNÚŤ SVOJMU ZAMESTNÁVATEĽOVI:

15 - IČO: 31792090
16 - Právna forma: občianske združenie
17 - Obchodné meno (názov): Taliansko - Slovenská obchodná komora
18 - Sídlo-Ulica: Michalská
19 - Súpisné / orientačné číslo: 7
20 - PSČ: 81101
21 - Obec: Bratislava


AKO DAROVAŤ
Ak si právnická osoba

Máš čas do 31. marca 2019.
Oznám tvojmu účtovníkovi, že chceš darovať 2% z dane Camitu.

ÚDAJE, KTORÉ MUSÍŠ POSKYTNÚŤ SVOJMU ÚČTOVNÍKOVI:

15 - IČO: 31792090
16 - Právna forma: občianske združenie
17 - Obchodné meno (názov): Taliansko - Slovenská obchodná komora
18 - Sídlo-Ulica: Michalská
19 - Súpisné / orientačné číslo: 7
20 - PSČ: 81101
21 - Obec: Bratislava

DETAILNÉ VYSVETLENIE PRE ZAMESTNANCOV

A. Každý zamestnávateľ požiada svojich zamestnancov o vyplnenie tlačiva "ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov" – je potrebné ho odovzdať vyplnené do 15. februára 2019. Pravdepodobne ťa už tvoj zamestnávateľ požiadal, aby si mu zaslal toto tlačivo.

B. V tomto tlačive musíš svojho zamestnávateľa požiadať, aby ti vystavil "potvrdenie o zaplatení dane": za týmto účelom musíš v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zaškrtnúť príslušné políčko. Ak ho zabudneš zaškrtnúť, môžeš požiadať personálne oddelenie o jeho doplnenie.

C. Na základe tohto tlačiva si môžeš vypočítať výšku % dane, ktoré môžeš darovať. Zamestnávateľ ti na tvoju žiadosť musí tento doklad zaslať.

D. Vyplň "vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby". V prípade potreby ti radi pomôžeme.

V sekcii II ("Údaje o prijímateľovi") vyplň naše údaje:

15 - IČO: 31792090
16 - Právna forma: občianske združenie
17 - Obchodné meno (názov): Taliansko - Slovenská obchodná komora
18 - Sídlo-Ulica: Michalská
19 - Súpisné / orientačné číslo: 7
20 - PSČ: 81101
21 - Obec: Bratislava

E. Zašli / odovzdaj "potvrdenie o zaplatení dane" a "vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" Daňovému úradu podľa miesta tvojho bydliska. Môžeš tak urobiť do 30. apríla 2019. Ak budeš mať problém určiť ten správny Daňový úrad, kontaktuj nás.

Ak si v roku 2018 vykonal dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín v niektorej neziskovej organizácii, môžeš darovať až 3% svojej dane namiesto 2%. V takom prípade musíš požiadať túto organizáciu, aby ti vystavila potvrdenie o tom, že si v nej pracoval ako dobrovoľník.

Dôležité: ak si zamestnanec, ale minulý rok si mal príjmy zo súkromných aktivít, kapitálové príjmy alebo príjmy z prenájmu, prípadne si mal príjmy zo zahraničia, nemôžeš požiadať tvojho zamestnávateľa, aby ti vystavil ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov. V takom prípade si musíš daňové priznanie urobiť sám.


 
 
Povedali o nás

mihok_peter.jpg"Som veľmi rád, že som mohol pomôcť a veľmi aktívne sa zapájať do procesu vzniku Komory."

Peter Mihók / Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 (0)948 899 880
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved