ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Prehľad výziev v SR, ČR a Chorvátsku

Immagine-Bando.jpg

Prinášame Vám prehľad noviniek v oblasti grantov a otvorených i očakávaných výziev v Slovenskej republike, Chorvátsku a Českej republike


1. MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Otvorené Výzvy:

Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

December 2018 / Uzavretie 2. Hodnotiaceho kola – 28.06.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý podnik (45-50%)
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 3 mil. EUR


Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:   
 
December 2018 /  Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 28.06.2019
                             Uzavretie 4. Hodnotiaceho kola – 30.08.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:    

Právnické osoby (výrobné podniky) oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý a stredný podnik 50%
Veľký podnik 45%

Grant max. 2 mil. EUR


Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    
31.10. 2016 / Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola: 01.07.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý podnik (45-55%)
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 12,5 mil. EUR


Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

31.10. 2016 / Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola: 15.06.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI / GRANT:   

Malý podnik (45-55%)
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 12,5 mil. EUR


Výzva zameraná na zvýšenie podielu OZE (obnoviteľné zdroje energie) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

31.5.2018 /  Uzavretie 4. Hodnotiaceho kola: 31.05.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Právnické osoby oprávnené na podnikanie, pričom vznikli skôr ako 1. 1. 2017

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý, stredný a veľký podnik 60%

Grant max. 2 mil. EUR

Poznámka:    Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla


Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla (CZT)

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

29.03.2019 / Uzavretie 1. Hodnotiaceho kola: 28.06.2019
                     Uzavretie 2. Hodnotiaceho kola: 30.08.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti tepla

INTENZITA POMOCI / GRANT:     

max 85%

Grant max. 6 mil. EUR2. MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V CHORVÁTSKU


Otvorené výzvy:


Podpora inovácií v novozaložených podnikoch – Fáza II. (3d2.1.3.)

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

15. február 2019 / júl 2020

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Malé a stredné podniky nie staršie ako 36 mesiacov

INTENZITA POMOCI:        

85%

Grant max. 200 000  EUR


Očakávané prioritné výzvy:


Zvýšenie vývoja nových produktov a služieb vyplývajúcich z fázy výskumu a vývoja – fáza II

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:     Oznámené bude v máji 2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         Malé, stredné  a veľké podniky

INTENZITA POMOCI / GRANT:    Bude určené


Stratégia v rámci výskumu a inovácií Chorvátska

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:     Oznámené bude v apríli 2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         Malé a stredné podniky.

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Mikro a malý podnik (65%)
Stredný podnik (50%)

Grant max. 2,6 mil. €3. MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V ČESKEJ REPUBLIKE


Očakávané prioritné výzvy:


Výzva zameraná na podporu nákupu strojov a zariadení za účelom zavedenia nového produktu alebo procesu


OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:     máj 2019
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:     Malé, stredné  a veľké podniky.

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý podnik (45%)
Stredný podnik (35%)
Veľký podnik (25%)

Grant max. 1 600 000 EUR


Foto: www.explora.in-lombardia.it


 
 
Povedali o nás

roberto_martini.jpg"Talianska ambasáda v Bratislave vyvinula veľmi dobrú spoluprácu s Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou a rád vždy uvidím obe inštitúcie v spoločnom súznení."

Martini Roberto / bývalý Veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku 2012-2016
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 (0)948 899 880
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved