ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Valné zhromaždenie 2017

Info

31. 05. 2017
Vážení členovia, radi by sme Vás informovali, že nasledujúce Valné zhromaždenie Taliansko – Slovenskej obchodnej komory je zvolané na stredu 31. mája 2017 o 14:00 hod.

Miesto konania Valného zhromaždenia je konferenčná miestnosť Hotela Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava.


V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, Valné zhromaždenie bude druhýkrát zvolané 30 minút po prvom zvolaní, a teda o 14:30.

PROGRAM DŇA:


1. Príhovor Prezidenta
2. Prezentácia a schválenie činností a účtovnej závierky Komory za rok 2016
3. Prehľad a schválenie programu činností a návrhu rozpočtu Komory na rok 2017
4. Predstavenie nových členov
5. Rôzne

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že právo hlasovať na Valných zhromaždeniach je udelené členom zapísaným v Komore v trvaní aspoň 90 dní, ktorí uhradili členské príspevky. Fyzická osoba môže byť zastúpená priamo alebo na základe platného notársky overeného osobitného splnomocnenia. Právnickú osobu zastupuje jej štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá predloží platné notársky overené osobitné splnomocnenie. Takéto splnomocnenie sa požaduje i od zástupcu právnickej osoby so spojenými právomocami štatutárneho zastúpenia. Hlasovacie právo je udelené riadnym alebo zakladajúcim členom. Štatutárni zástupcovia musia byť zapísaní v príslušnom verejnom registri v lehote 24 hodín od času prvého zvolania zhromaždenia. V prípade zastúpenia člena na základe splnomocnenia, treba toto splnomocnenie predložiť v lehote 4 pracovných dní od času prvého zvolania zhromaždenia na sekretariát Komory. Okrem vlastného hlasu každému účastníkovi na Valnom zhromaždení môžu prináležať maximálne tri ďalšie hlasy, resp. mu môžu byť udelené maximálne tri splnomocnenia.

V prílohe nájdete nasledovné dokumenty::
 

Účtovná závierka za rok 2016;
Rozpočet na rok 2017;
Prehľad činností za rok 2016;
Program činností na rok 2017


Ostávame k dispozícii pre prípadné otázky.


S pozdravom

 
 

Dátum

Maj 31, 2017  

Čas

Od 14:00 do 16:00  

Miesto

Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

boselli_mario"S Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou sme dosiahli veľmi kvalitné výsledky, je to prostredník, ktorý skutočne odráža taliansku podnikateľskú realitu na Slovensku."

Mario Boselli / Prezident Taliansko - Slovenskej obchodnej komory 2003-2009
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2018. All rights reserved