ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Volebné valné zhromaždenie

Info

08. 03. 2018
Prezident Taliansko-Slovenskej obchodnej komory Alexander Resch zvoláva zasadnutie nasledujúceho volebného Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať vo štvrtok 8. marca 2018 o 14:00 hod. v kongresovej sále Hotela Devín, Riečna 162/4, 811 01 Bratislava.
V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, Valné zhromaždenie bude druhýkrát zvolané 30 minút po prvom zvolaní, a teda o 14:30.

Program Valného zhromaženia:

1.    Správa Prezidenta

2.    Prezentácia a schválenie činnosti a účtovnej závierky Komory za rok 2017

3.    Popis a schválenie programu činností a návrhu rozpočtu Komory na rok 2018

4.    Schválenie počtu členov Predsedníckej rady TSOK

5.    Voľba členov Predsedníckej rady TSOK

6.    Predstavenie nových členov

7.    Voľba Prezidenta TSOK

8.    Voľba štyroch Viceprezidentov TSOK podľa návrhu Prezidenta TSOK

9.    Voľba členov Rady audítorov

10.    Rôzne


Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že všetky nominácie na funkciu člena Predsedníckej rady musia byť zaslané najneskôr do 31. januára 2018 na emailovú adresu g.dovigi /at/ camitslovakia.sk. Formulár žiadosti uchádzača o post člena Predsedníckej rady sa nachádza nižšie. Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať fotografiu uchádzača.


Každý uchádzač o post Prezidenta, ktorý musí kandidovať aj o post člena Predsedníckej rady TSOK bude musieť predložiť svoj program do dňa 31. januára 2018.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 (0)2 54131290.


Príloha


ŽIADOSŤ UCHÁDZAČA O POST ČLENA PREDSEDNÍCKEJ RADY


 
 

Dátum

Mar 08, 2018  

Čas

Od 14:00 do :  

Miesto

Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 01 Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

 gianni_franco_papa.jpg"Pomohli sme množstvu talianskych firiem, ktoré mali v úmysle rozšíriť svoje pôsobenie a musím povedať, že Taliansko - Slovenská obchodná komora bola v tomto snažení veľmi aktívna."

Gianni Franco Papa / VicePrezident Taliansko - Slovenskej obchodnej komory 2006-2007
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2018. All rights reserved