ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Seminár “Dizajn pre podniky”

Info

17. 07. 2018
Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás srdečne pozýva na zaujímavý seminár na tému „Dizajn: nástroj k úspechu európskych MSP“, ktorý sa bude konať 17. júla 2018 v priestoroch Taliansko-Slovenskej obchodnej komory na ul. Michalská 7 v Bratislave.

Seminár je organizovaný v spolupráci s talianskou univerzitou Politecnico di Milano.


Medzi základné silné stránky pre rozvoj malých a stredných podnikov pôsobiacich v rôznych odvetviach patria nasledovné činnosti: zlepšovať zručnosti v oblastí riadenia a efektívneho využívania zdrojov, učiť sa ako objavovať nové trendy na trhu a vytvoriť z inovácie aktuálny obchodný nástroj.

S cieľom podporiť úsilie malých a stredných podnikov o obohatenie svojich skúseností a znalostí Európska komisia ponúka bezplatný program kurzov v 29 krajinách, ktorý je zameraný na Design Driven Innovation (Dizajn ako hnacia sila inovácií) a pochopenie nových technológií, organizácií a obchodných trendov. Kurzy, ktoré vedú profesori dizajnu a obchodnej administratívy z Politecnico di Milano – jednej z najlepších európskych škôl v týchto odboroch - sú zamerané na šesť hlavných oblastí:

Dizajn - nástroj pre riadenie. Ako zmeniť pravidlá hospodárskej súťaže, podporiť tvorivosť a vybudovať nový spoločný proces vývoja produktov.

Dizajn ako pridaná hodnota pre vaše produkty a služby. Ako vytvoriť efektívnejšie a výraznejšie služby, zapojiť zákazníkov do procesu navrhovania a premeniť potreby ľudí na trhové príležitosti.

Materiály a technológie. Ako používať nové výrobné technológie a inovatívne materiály v prístupe malých a stredných podnikov k podnikaniu a prepracovať ich produkty.

Efektívny vývoj produktu. Ako zlepšiť dizajn produktu pomocou tzv. štíhleho myslenia a uplatniť koncepciu eliminácie plytvania a digitálnych nástrojov.

Dizajn pre trvalo udržateľné produkty / služby. Ako vyvíjať ekologickejšie produkty, tým, že sa budú vytvárať pomocou nástrojov Life Cycle Assessment (Hodnotenie životného cyklu) a Life Cycle Costing (Kalkulácia životného cyklu).

Projektové práce. Bude poskytnuté veľké množstvo ďalších materiálov, vrátane mnohých prípadových štúdií a niektorých nástrojov pre projektové riadenie.


PROGRAM SEMINÁRA

09.00   Registrácia účastníkov
09.30   Privítanie účastníkov zo strany hostiteľskej organizácie
09.35   Úvod do kurzu
10.00   Strategický dizajn pre MSP
11.00   Prestávka na kávu
11.15  Customer-Centered Design (Dizajn zameraný na zákazníka) & Design for Shaping Products (Dizajn zameraný na tvorbu výrobkov)
12.00   Design Driven Innovation (Dizajn ako hnacia sila inovácií)
13.00   Obed
14.00   Video ADI per + interaktívna diskusia
14.45   Tímová práca v oblasti Design Driven Innovation a Strategic Design pre malé a stredné podniky
15.45   Zdieľanie postrehov (výsledky workshopu)
16.15 Záver + USB kľúč

Jazyk: angličtina


Link pre registráciu: 

http://www.designforenterprises.eu/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=50HOSTITEĽSKÁ ORGANIZÁCIA

Taliansko-slovenská obchodná komora je bilaterálna organizácia poskytujúca svoje služby podnikateľom, ktorí chcú rozvíjať obchodné vzťahy medzi Talianskom a Slovenskom. Predstavuje sieť viac ako 250 spoločností, ktoré využívajú komoru ako servisné centrum a nástroj na dialóg s inštitúciami na riešenie konkrétnych problémov a využitie možností financovania.

Taliansko-slovenská obchodná komora organizuje školenia a kurzy pre absolventov alebo čerstvých absolventov v rôznych oblastiach. Stáž je čoraz dôležitejšou súčasťou prípravného vzdelávania pre vstup mladých ľudí na trh práce a je dôležitou príležitosťou ako vyskúšať ich zručnosti v priamom kontakte so svetom práce. Skúsenosť v rámci stáže je v skutočnosti spojením vzdelávacích systémov a podnikateľského sveta. Počas viac ako 15 rokov svojej činnosti pomohla komora založiť viac ako 200 spoločností, ktorým poskytla daňové a právne poradenstvo a pomohla im nájsť obchodných partnerov a zákazníkov. Ako nezisková organizácia komora pôsobí výhradne v záujme hospodárskeho rozvoja spoločností a konkrétnym spôsobom prispieva k ich úspešnému fungovaniu na trhu, na ktorý sú zamerané.

 


 
 

Dátum

Júl 17, 2018  

Čas

Od 09:00 do 16:15  

Miesto

Michalská 7, Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

boselli_mario"S Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou sme dosiahli veľmi kvalitné výsledky, je to prostredník, ktorý skutočne odráža taliansku podnikateľskú realitu na Slovensku."

Mario Boselli / Prezident Taliansko - Slovenskej obchodnej komory 2003-2009
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved