ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Speed Business Meeting

Info

01. 10. 2018
SPEED BUSINESS MEETING - Najrýchlejšia cesta k získaniu nových obchodných kontaktov.

Taliansko – Slovenská obchodná komora spolu s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business Meeting.


KEDY:  1. októbra 2018 od 16:00 hod. do 19:00 hod.

KDE:    Park Inn by Radisson Danube Bratislava
            Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava
          

PROGRAM:


16:00 – 16:30  Registrácia
16:30               Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel
16:40 – 18:00  Desať stretnutí
18:00 – 19:00  Business Cocktail


Speed Business Meeting sa uskutoční v anglickom jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku)


Účastnícky poplatok:

  • 20 € + DPH pre členov TSOK

  • 35 € + DPH pre nečlenov


R.S.V.P.

Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 27. septembra 2018 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.


Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 27. septembri 2018. Neohlásená neúčast’ do tohto dátumu bude plne fakturovaná.


Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.


ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Hispánskoslovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora  a Americká obchodná komora v Slovenskej republikeČo je Speed Business Meeting?

Je to podujatie, ktoré ponúka účastníkom možnosť prezentovať svoje produkty / služby potenciálnemu partnerovi počas B2B stretnutia trvajúceho 10 minút.


Pravidlá stretnutí:

Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

Pri každom stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti, jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.

Počet účastníckych firiem je obmedzená.


Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

V priebehu podujatia sa okrem toho môžete obrátiť na personál organizujúcich obchodných komôr. 
 

Dátum

Okt 01, 2018  

Čas

Od 16:00 do 19:00  

Miesto

Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

roberto_martini.jpg"Talianska ambasáda v Bratislave vyvinula veľmi dobrú spoluprácu s Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou a rád vždy uvidím obe inštitúcie v spoločnom súznení."

Martini Roberto / bývalý Veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku 2012-2016
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved