ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Odborné zručnosti – medzinárodné stretnutie v Messine

Info

06. 11. 2018
Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás srdečne pozýva Medzinárodné stretnutie zamerané na odborné zručnosti, ktoré sa uskutoční na Univerzite v Messine v dňoch 6.-8. novembra 2018.
PRE KOHO JE PODUJATIE URČENÉ?

Stretnutie je určené pre mladých ľudí; študentov stredných škôl; študentov vysokých škôl, absolventov vysokých škôl a doktorandov; podnikateľov a živnostníkov; subjekty pôsobiace v školstve, v oblasti odborného vzdelávania, na univerzitách, na úradoch práce, v obchodných komorách, v oblasti informovania obyvateľov o témach ako je vzdelávanie, práca a medzinárodná mobilita; mikro podniky, malé a stredné podniky a start-upy; umelcov a subjekty pôsobiace v oblasti kultúry a umenia.

ZAMERANIE PODUJATIA

Podujatie je zamerané na podporu odborných a prierezových zručností, orientáciu študentov vysokých škôl, medzinárodnú mobilitu a pracovné začlenenie mladých ľudí, miestnych podnikov, internacionalizáciu podnikov, systém talianskych a zahraničných obchodných komôr, ako aj vedomosti a pracovné príležitosti v oblasti neziskových subjektov a v oblasti lokálnej ako aj medzinárodnej spolupráce.
Cieľom je zároveň pozitívne prispieť k rastu a rozvoju univerzitného, sociálneho a ekonomického systému danej krajiny.


Cieľom ISM2018 je zároveň:


USMERNIŤ mladých ľudí a poskytnúť im potrebné nástroje na zodpovedné rozhodnutie v súvislosti s nasledovným štúdiom;

PRIBLÍŽIŤ doktorandom, absolventom VŠ a študentom pracovný trh, ponúknuť im pracovné príležitosti a prax v Taliansku a v zahraničí;

INFORMOVAŤ mladých a dospelých ľudí o možnostiach mobility, medzinárodného dobrovoľníctva a trvalého vzdelávania;

POSKYTNÚŤ nástroje pre rozvoj odborných a prierezových zručností, ako sú napríklad umelecké, technické a vedecké zručnosti;

PODPOROVAŤ podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť.


Počas troch dní sa uskutočnia rôzne zasadnutia, semináre, témtické workshopy, nábory, umelecké a kultúrne podujatia.


Partnerské organizácie: Univerzita v Messine (Università degli Studi di Messina), Združenie Associazione Anolf e Langues & Compagnie z Marseille, talianske obchodné komory v zahraničí: Sofia, Frankfurt, Helsinki, Kodaň, Atény, Belehrad, Bukurešť a Bratislava. 
 

Dátum

Začiatok november 06. o 09:00
Koniec november 08. o 17:00  

Miesto

Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1 - 98122 Messina  


 
 
 
Povedali o nás

 strokendl_miroslav.jpg"Taliansko - Slovenskej obchodnej komore sa podarilo stať sa jedným z pilierov rozvoja a dobrej obchodnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom."

Miroslav Štrokendl / VicePrezident Taliansko-Slov. obchodnej komory 2008-2010
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved