ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Seminár “Inclusive Leadership”

Info

06. 11. 2018
Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás srdečne pozýva na seminár na tému Inclusive leadership, ktorý sa uskutoční dňa 6. novembra 2018 v priestoroch Britskej obchodnej komory v Bratislave.

Seminár pozostáva z dvoch častí - The Generation Game a Open Your World.

Workshop organizuje Britská obchodná komora v Slovenskej republike v spolupráci s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku (Taliansko-Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Francúzsko-Slovenská obchodná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Hispánskoslovenská obchodná komora, Holanská obchodná komora a  Švédska obchodná komora) a britskou poradenskou spoločnosťou “Create The Space”.


O seminári:

Nachádzame sa v období, kedy starší ľudia odchádzajú do dôchodku čoraz neskôr a tzv. "Generácia Z" sa pripravuje na vstup na pracovný trh. Po prvýkrát v histórii bude päť generácií čoskoro pracovať bok po boku. Táto rôznorodosť môže priniesť isté výhody, ale zároveň môže viesť k nedorozumeniam a konfliktom.

Či bude toto multigeneračné pracovné prostredie pozitívne a produktívne alebo náročné a stresujúce, môže vo významnej miere závisieť od vedúceho manažéra / tímu. Práve on by mal vedieť odpovedať na nasledovné otázky: Aký by mal byť Váš vzťah k zamestnancom rôznych vekových skupín? Ako je potrebné motivovať niekoho staršieho alebo oveľa mladšieho ako ste Vy? A čo môžete urobiť, aby ste povzbudili zamestnancov rôznych generácií, aby sa podelili o svoje vedomosti?


Cieľová skupina

Cieľom tohto seminára je pomôcť manažérom a vedúcim tímov riešiť prípadné konflikty a ukázať im, aké kroky môžu podniknúť, aby ich minimalizovali a aby zabezpečili vytvorenie pozitívneho prostredia, v ktorom môžu spolupracovať ľudia rôznych generácií.

Je možné sa zúčastniť obidvoch častí (celodenné podujatie) alebo len jednej časti podľa Vášho výberu (ranná časť alebo popoludňajšia časť).


DÁTUM:      6. november 2018

ČAS:            08:30 – 09:00 – registrácia prvá časť
                    09:00 – 12:15 – prvá časť
                    12:15 – 13:00 – obedňajšia prestávka
                    13:00 – 13:15 – registrácia druhá časť
                    13:15 – 16:15 – druhá časť

MIESTO:      Britská obchodná komora v Slovenskej republike
                     Mostová 2, Bratislava

Jazyk
:            anglický

Účastnícky poplatok:   

členovia komôr – bez poplatku
nečlenovia – účasť na prvej časti seminára: 29 Eur (dopoludnia alebo popoludní)
nečlenovia účasť na obidvoch častiach seminára: 39 Eur (celý deň)


Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť potvrdili na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 2. 11. 2018.Prvá časť - ‘The Generation Game’

Výzvy pri riadení viacgeneračných tímov:

• Oceniť prostredie, z ktorého ľudia prichádzajú - napr. pracovníci, ktorí sú vo veku približne 20 rokov, sú zvyknutí na diskusiu a zainteresovanosť, pretože sa s nimi stretli vo vysokoškolskom prostredí.

• Uvedomovať si generačné napätie medzi kolegami a možný nedostatok rešpektu k niekomu, kto patrí do inej generácie.


Druhá časť – ‘Open your world’


Akú úlohu zohráva manažér / vedúci tímu v nasledovných činnostiach:

• Hodnotenie prínosu - rozpoznáva rôzne zručnosti jednotlivcov a ich perspektívy

• Vypočutie ľudí – oceňuje a rešpektuje odlišné názory za účelom minimalizovať nedorozumenia

• Vedenie a podpora - pomáha ľuďom v procese prechodu zo školského do pracovného prostredia, a to tak, že im poskytuje informácie, povzbudzuje k diskusii a stimuluje ku vzájomnej spolupráci


Kto sú prednášajúci:

Create The Space je poradenská spoločnosť v oblasti podnikového vzdelávania, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie a zlepšovanie pracovného výkonu. Spolupracuje s veľkými organizáciami s cieľom zlepšovať úsilie zamestnancov, podporovať osvojovanie nových zručností a meniť ich vystupovanie. Tím „Create The Space” je zložený z odborníkov na prenos odborných poznatkov do pracovného prostredia a ich aplikovanie.

Program riadenia a vývoja líderstva spoločnosti „Create The Space” bol v roku 2016 ocenený inštitútom LPI (Learning & Performance Institute).

Medzi jej kľúčových klientov patria Babcock Marine, BAE Systems, Kier Group a Teva Pharmaceuticals.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.


Tešíme sa na Vás! 
 

Dátum

Nov 06, 2018  

Čas

Od 09:00 do 16:30  

Miesto

Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Mostová 2, Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

foto baretta.jpg"Stále mám v živej pamäti návštevu v Taliansko-Slovenskej obchodnej komore, ktorá mala pre mňa osobitý význam. Jej účelom bolo získanie bližších informácií o intenzívnej činnosti talianskych priemyselných podnikov na území Slovenska."

Pier Paolo Baretta / Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a financií Talianskej republiky
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved