ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Školenie "Ako spoznať finančne zdravý podnik"

Info

05. 12. 2018
Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás pozýva na školenie s názvom Ako spoznať finančne zdravý podnik, ktorý organizuje člen našej komory, spoločnosť CRIF — Slovak Credit Bureau, s. r. o.

 

Termíny školenia:
 
5.12.2018 (streda) popoludní od 13,00 -17,00 a
 
11.12.2018 (utorok) dopoludnia  od 8,30 - 12,30
 

Miesto konania školenia:

CRIF — Slovak Credit Bureau, s. r. o.
Twin City – blok C, Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava


Navrhnutý program: 
 
Zdroje údajov o finančnej situácii podniku
- systém výkazov účtovnej závierky
- poznámky k účtovnej závierke
- ostatné informácie o podniku
 
Absolútne a pomerové finančné ukazovatele
- absolútne vs. pomerové finančné ukazovatele
- ukazovatele likvidity
- ukazovatele aktivity
- ukazovatele zadlženosti
- ukazovatele rentability a výkonnosti
 
Obraz finančnej situácie odvetvia a „typického“ subjektu odvetvia
- stredné hodnoty finančných ukazovateľov: priemer vs. medián
- využitie stredných hodnôt finančných ukazovateľov pri hodnotení podniku
 
Spoločnosť v kríze
- legislatívny rámec
- definícia spoločnosti v kríze
- zdroj informácií na stanovenie spoločnosti v kríze a spôsob výpočtu
- štatistika spoločností v kríze, ktorým hrozí úpadok
- ako sa nestať spoločnosťou v kríze
- sú spoločnosti ktorým hrozí úpadok naozaj v kríze?
 
Podnik v ťažkostiach
- legislatívny rámec
- definícia podniku v ťažkostiach
- zdroj informácií na stanovenie podniku v ťažkostiach a spôsob výpočtu
- štatistika podnikov v ťažkostiach
 

Predpokladaný časový harmonogram školenia:
 
5.12.2018 – popoludní
 
13.00 – 14.00 – školenie
14.00 – 14.10 – prestávka
14.10 – 15.10 - školenie
15.10 – 15.30 – prestávka
15.30 – 17.00 – školenie
 
11.12.2018 – dopoludnia
 
8.30 – 9.30 – školenie
9.30 – 9.40 – prestávka
9.40 – 10.40 - školenie
10.40 – 11.00 – prestávka
11.00 – 12.30 – školenie
 

Školenie budú viesť analytičky spoločnosti CRIF — Slovak Credit Bureau, s. r. o. -  pani Jana Marková a pani Jana Šnircová, ktoré sú renomované odborníčky na túto problematiku.

 
Účastnícky poplatok:

Spoločnosť CRIF — Slovak Credit Bureau, s. r. o. ponúka členom našej komory možnosť zúčastniť sa školenia za zľavnenú cenu 49 € bez DPH /osobu  (bežná cena je 100 € bez DPH/osobu).
 

Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť potvrdili na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 30.11.2018.


Tešíme sa na Vás!


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.


 
 

Dátum

Dec 05, 2018  

Čas

Od 13:00 do 17:00  

Miesto

CRIF — Slovak Credit Bureau, s. r. o. Twin City – blok C, Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

roberto_martini.jpg"Talianska ambasáda v Bratislave vyvinula veľmi dobrú spoluprácu s Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou a rád vždy uvidím obe inštitúcie v spoločnom súznení."

Martini Roberto / bývalý Veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku 2012-2016
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved