ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

DAŇOVÝ SEMINÁR 2019

Info

06. 02. 2019
Združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku pozýva svojich členov na DAŇOVÝ SEMINÁR s názvom "Aké zmeny nám priniesol rok 2018?".

Prednášajúci odborníci Vám predstavia aktuálne zmeny v daňovej legislatíve.

Hlavné témy:

- zmeny v zákone o dani z príjmu
- prehľad o zmenách ovplyvňujúce medzinárodné zdanenie
- nové dane zavedené v roku 2018
- nový výklad odmeny štatutárneho zástupcu LLC
- rozhodnutie českého súdu ovplyvňujúce daňovú uznateľnosť (odpočítateľnosť) poradenských služieb medzi spoločnosťami
- legislatívne zmeny v DPH
- novinky v elektronickej pokladni - eKasa
- zmeny v ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia
- nové metodické usmernenie týkajúce sa dokumentácie o transferovom oceňovaní

KEDY: 6. februára 2019 od 8:30 do 11:30

KDE: Radisson Blu Carlton Hotel
         
Hviezdoslavovo namestie 3, Bratislava

PROGRAM:

8:30 – 9:00     registrácia účastníkov
9:00 - 11:30    seminár a diskusia

Hosťujúci rečník:

Toško Beran, Riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní sekcia daňová a colná MF SR - Plán legislatívy 2019

Rečníci:

Silvia Hallová, Tax partner, Grant Thornton Consulting
Daniel Martiny, Tax manager, VGD Slovakia


Partneri: IB Grant Thornton a VGD SLOVAKIA s.r.o.


Účastnícky poplatok:

zadarmo pre všetkých členov obchodných komôr

Pre nečlenov: 35 €/osoba


Jazyk: anglický so slovenským prekladom


Počet účastníkov je obmedzený, preto je nutná rezervácia.

Prosíme o potvrdenie účasti na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 1. februára 2019.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.


Tešíme sa na Vás.

 
 

Dátum

Feb 06, 2019  

Čas

Od 08:30 do 11:30  

Miesto

Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo namestie 3, Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

mihok_peter.jpg"Som veľmi rád, že som mohol pomôcť a veľmi aktívne sa zapájať do procesu vzniku Komory."

Peter Mihók / Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved