ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Záverečná konferencia projektu Erasmus pre mladých podnikateľov

Info

30. 01. 2019
Taliansko-slovenská obchodná komora Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu európskeho projektu „Erasmus pre mladých podnikateľov”.


KEDY:  30.01.2019 o 14:00 hod.

KDE:    Hotel Devín, Bratislava


Hlavným cieľom konferencie je prezentácia programu „Erasmus pre mladých podnikateľov”.


Erasmus pre mladých podnikateľov je platforma, ktorá spája začínajúcich a nádejných podnikateľov s perspektívnou podnikateľskou ideou a skúsených podnikateľov (teda mentorov), ktorí s nimi zdieľajú svoje schopnosti a skúsenosti.

Výmena skúseností sa uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti potrebné na prevádzkovanie malej firmy.

Hostiteľ pritom profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch.

Zahraničný pobyt u skúseného podnikateľa v inej krajine v dĺžke 1 až  6 mesiacov je čiastočne financovaný Európskou úniou.


KTO SA MOŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ?

•    Nádejní noví podnikatelia, ktorí sú pevne rozhodnutí rozbehnúť svoje vlastné podnikanie, alebo už podnikajú, no nie viac ako tri roky.

•    Skúsení podnikatelia, ktorí vlastnia alebo riadia malý alebo stredne veľký podnik v inej zúčastnenej krajine.


EYE Vám ponúka možnosť vycestovať do nasledujúcich krajín:


Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia a iné krajiny

Eras­mus pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov spro­stred­ko­váva oboj­stranne prospešné partnerstvá me­dzi európ­skymi pod­ni­ka­teľmi a pod­po­ruje rozvoj ma­lého a stredného podnika­nia.


Do programu sa je možné prihlásiť len cez lokálne kontaktné miesto, ktorým je aj Taliansko – Slovenská obchodná komora so sídlom v Bratislave.


Využite túto jedinečnú príležitosť a príďte na konferenciu, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o programe EYE. 


Vstup na konferenciu je voľný.


Pre viac informácií a registráciu  kontaktujte: tel: + 421 (0)2 54131290.Tešíme sa na Vás! 
 

Dátum

Jan 30, 2019  

Čas

Od 14:00 do :  

Miesto

Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

 strokendl_miroslav.jpg"Taliansko - Slovenskej obchodnej komore sa podarilo stať sa jedným z pilierov rozvoja a dobrej obchodnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom."

Miroslav Štrokendl / VicePrezident Taliansko-Slov. obchodnej komory 2008-2010
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved