ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Speed Business Meeting

Info

14. 03. 2019
Taliansko – Slovenská obchodná komora spolu s ďalšími zahraničnými obchodnými komorami na Slovensku si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business Meeting.
KEDY:  14. marec 2019 od 16:00 hod. do 19:30 hod.

KDE:     DoubleTree by Hilton
             Hlavná 1, 040 01 Košice  
            
           
PROGRAM:

16:00 – 16:15  Registrácia
16:15 -  16:30  Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel
16:30 – 18:30  “Speed Business Meetings”
18:30 – 19:30   “Networking Cocktail”

Speed Business Meeting sa uskutoční v anglickom jazyku (prípadne v inom dohodnutom jazyku)

Účastnícky poplatok:
  • 20 € + DPH pre členov TSOK
  • 35 € + DPH pre nečlenov

R.S.V.P.

Potvrdenie účasti zasielajte najneskôr do 8. marca 2019 na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 8. marci 2019. Neohlásená neúčast’ do tohto dátumu bude plne fakturovaná.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.


ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Hispánskoslovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Švajčiarsko-slovenská obchodná komora  a Americká obchodná komora v Slovenskej republike


Čo je Speed Business Meeting?

Je to podujatie, ktoré ponúka účastníkom možnosť prezentovať svoje produkty / služby potenciálnemu partnerovi počas B2B stretnutia trvajúceho 10 minút.

Pravidlá stretnutí:

Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.
Pri každom stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti, jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.
Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.
Počet účastníckych firiem je obmedzená.

Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

V priebehu podujatia sa okrem toho môžete obrátiť na personál organizujúcich obchodných komôr. 
 

Dátum

Mar 14, 2019  

Čas

Od 16:00 do 19:30  

Miesto

DoubleTree by Hilton Hlavná 1, 040 01 Košice  


 
 
 
Povedali o nás

foto baretta.jpg"Stále mám v živej pamäti návštevu v Taliansko-Slovenskej obchodnej komore, ktorá mala pre mňa osobitý význam. Jej účelom bolo získanie bližších informácií o intenzívnej činnosti talianskych priemyselných podnikov na území Slovenska."

Pier Paolo Baretta / Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a financií Talianskej republiky
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved