ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Valné zhromaždenie Camit

Info

16. 05. 2019
Prezident Taliansko-Slovenskej obchodnej komory zvoláva Valné zhromaždenie na štvrtok 16. mája 2019 o 9:00 hod. Miesto konania Valného zhromaždenia je konferenčná miestnosť Hotela Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava.

V prípade, že nebude prítomná uznášaniaschopná väčšina, Valné zhromaždenie bude druhýkrát zvolané na rovnakom mieste 30 minút po prvom zvolaní, a teda o 9:30.


PROGRAM DŇA:


1.    Príhovor Prezidenta

2.    Prezentácia a schválenie činností a účtovnej závierky Komory za rok 2018

3.    Prehľad a schválenie programu činností a návrhu rozpočtu Komory na rok 2019

4.    Predstavenie nových členov

5.    Rôzne


Dovoľujem si Vám pripomenúť, že právo hlasovať na Valných zhromaždeniach je udelené členom zapísaným v Komore v trvaní aspoň 90 dní, ktorí uhradili členské príspevky. Fyzická osoba môže byť zastúpená priamo alebo na základe platného notársky overeného osobitného splnomocnenia.

Právnickú osobu zastupuje jej štatutárny zástupca alebo fyzická osoba, ktorá predloží platné notársky overené osobitné splnomocnenie. Takéto splnomocnenie sa požaduje i od zástupcu právnickej osoby so spojenými právomocami štatutárneho zastúpenia.

Hlasovacie právo je udelené riadnym alebo zakladajúcim členom. Štatutárni zástupcovia musia byť zapísaní v príslušnom verejnom registri v lehote 24 hodín od času prvého zvolania zhromaždenia.

V prípade zastúpenia člena na základe splnomocnenia, treba toto splnomocnenie predložiť v lehote 4 pracovných dní od času prvého zvolania zhromaždenia na sekretariát Komory.

Okrem vlastného hlasu každému účastníkovi na Valnom zhromaždení môžu prináležať maximálne tri ďalšie hlasy, resp. mu môžu byť udelené maximálne tri splnomocnenia.
V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 (0)2 54131290.

 
 

Dátum

Maj 16, 2019  

Čas

Od 09:00 do :  

Miesto

Hotel Devín, Riečna 162/4, 811 02 Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

jaquotot_ignacio"Medzi politikmi, podnikateľmi a ostatnými obchodnými komorami, sa Taliansko - Slovenská obchodná komora teší veľmi dobrému menu."

Ignacio Jaquotot / je riaditeľom Divízie zahraničných dcérskych bánk Intesa Sanpaolo a v rokoch 2009-2012 bol Prezidentom Camit
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 (0)948 899 880
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved