ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Pravidlá publikovania

Pravidlá publikovania

Tieto pravidlá sú určené autorom článkov, ktorí majú záujem publikovať v časopise EST. Vzhľadom na to, že časopis je určený širokej verejnosti a čítajú ho ľudia pochádzajúci z rôznych prostredí priemyslu alebo venujúci sa odlišným podnikateľským aktivitám, dovoľujeme si upozorniť na štýl používaného jazyka. Odporúčame vyhnúť sa odborným termínom bežne používaných úzkym okruhom ľudí z daného sektoru. Vyhradzujeme si tiež právo meniť obsah článku pred jeho zverejnením, pričom po zmene bude zaslaný na autorizáciu.

Forma článku

Názov: približne 5 slov, pričom by mal mať pútavý charakter a zaujať čitateľa

Úvod: 30-50 slov, každý článok / rozhovor by mal obsahovať zaujímavý úvod, ktorý čitateľa vtiahne do problematiky

Jadro: článok by mal byť rozdelený do viacerých častí s podnadpismi, aby bol pre čitateľa zrozumiteľnejší

Záver: záver by mal zhrnúť základné body a argumenty článku

Autor: na konci každého článku bude zverejnené meno, titul a fotografia autora

 
 
Povedali o nás

roberto_martini.jpg"Talianska ambasáda v Bratislave vyvinula veľmi dobrú spoluprácu s Taliansko - Slovenskou obchodnou komorou a rád vždy uvidím obe inštitúcie v spoločnom súznení."

Martini Roberto / bývalý Veľvyslanec Talianskej republiky na Slovensku 2012-2016
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved