ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Informácie o investovaní

Poskytujeme informácie a prieskum v oblasti akvizícií, odvetvových analýz, proklamácií, noriem a obchodných príležitostí.

Predpisy týkajúce sa sídla na Slovensku a v Taliansku

Komora informuje a aktualizuje informácie ohľadom právnej úpravy týkajúcej sa sídla na Slovensku alebo v Taliansku. Taktiež poskytuje poradenstvo a podporu týkajúcu sa zmeny sídla spoločnosti a získania potrebných povolení, pričom pracuje ako prostredník medzi podnikateľom a danými úradmi.

Akvizície a Joint Ventures

Pre realizáciu spoločných podnikov komora poskytuje sieť partnerských firiem a odborníkov pripravených poskytnúť podrobné informácie, skúsenosti a profesionalitu.

Štrukturálne fondy

Komora uverejňuje oznámenia o európskych výberových konaniach publikovaných na Slovensku. Spracovaním prekladov do talianskeho jazyka pôsobí aj ako konzultant pre firmy, ktoré majú záujem na projekte participovať a poskytovať im pomoc počas jeho trvania.

Sektorové analýzy

V spolupráci s rôznymi inštitúciami a odborníkmi komora vykonáva sektorové analýzy trhu a poskytuje štatistické a ekonomické údaje trhov obidvoch krajín, čím taktiež optimalizuje podnikateľskú činnosť.

Národné výberové konania

Počnúc predbežnými štúdiami uskutočniteľnosti, až po vyhľadávanie a vyplňovanie formulárov. Komora informuje členov o aktuálnych výberových konaniach a poskytuje im podporu počas účasti na nich.

Colné predpisy, normy a pravidlá pre dovoz a vývoz

Komora poskytuje odpovede, ktoré zákazníkom umožňujú vybudovať a rozvíjať ich obchodné vzťahy na danom trhu. Komora poskytuje podporu v obchodnej a colnej správe a v otázkach týkajúcich sa dovozu a vývozu výrobkov v oboch krajinách.

 
 
Povedali o nás

 strokendl_miroslav.jpg"Taliansko - Slovenskej obchodnej komore sa podarilo stať sa jedným z pilierov rozvoja a dobrej obchodnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom."

Miroslav Štrokendl / VicePrezident Taliansko-Slov. obchodnej komory 2008-2010
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2018. All rights reserved