ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Informácie o investovaní

Poskytujeme informácie a prieskum v oblasti akvizícií, odvetvových analýz, proklamácií, noriem a obchodných príležitostí.

Predpisy týkajúce sa sídla na Slovensku a v Taliansku

Komora informuje a aktualizuje informácie ohľadom právnej úpravy týkajúcej sa sídla na Slovensku alebo v Taliansku. Taktiež poskytuje poradenstvo a podporu týkajúcu sa zmeny sídla spoločnosti a získania potrebných povolení, pričom pracuje ako prostredník medzi podnikateľom a danými úradmi.

Akvizície a Joint Ventures

Pre realizáciu spoločných podnikov komora poskytuje sieť partnerských firiem a odborníkov pripravených poskytnúť podrobné informácie, skúsenosti a profesionalitu.

Štrukturálne fondy

Komora uverejňuje oznámenia o európskych výberových konaniach publikovaných na Slovensku. Spracovaním prekladov do talianskeho jazyka pôsobí aj ako konzultant pre firmy, ktoré majú záujem na projekte participovať a poskytovať im pomoc počas jeho trvania.

Sektorové analýzy

V spolupráci s rôznymi inštitúciami a odborníkmi komora vykonáva sektorové analýzy trhu a poskytuje štatistické a ekonomické údaje trhov obidvoch krajín, čím taktiež optimalizuje podnikateľskú činnosť.

Certifikáty a výpisy

Komora poskytuje výpisy z Obchodného registra na Slovensku. Dokumenty sú k dispozícii v slovenskom jazyku a predstavujú rýchly a jednoduchý spôsob, ako získať základné informácie o akejkoľvek spoločnosti pôsobiacej v krajine. Dokumenty môžu byť preložené podľa potrieb zákazníka.

Každý výpis z obchodného registra obsahuje:

  • Názov spoločnosti;
  • Sídlo;
  • Predmet činnosti;
  • Základné imanie;
  • Štatutárnych zástupcov;
  • Dátum zápisu do registra.

Finančné informácie o platobnej schopnosti podniku

Komora poskytuje informácie týkajúce sa solventnosti talianskych a slovenských firiem. Vytvára takzvané „Credit Reports" a poskytuje podrobné správy o ekonomickom stave daného podniku.

Národné výberové konania

Počnúc predbežnými štúdiami uskutočniteľnosti, až po vyhľadávanie a vyplňovanie formulárov. Komora informuje členov o aktuálnych výberových konaniach a poskytuje im podporu počas účasti na nich.

Colné predpisy, normy a pravidlá pre dovoz a vývoz

Komora poskytuje odpovede, ktoré zákazníkom umožňujú vybudovať a rozvíjať ich obchodné vzťahy na danom trhu. Komora poskytuje podporu v obchodnej a colnej správe a v otázkach týkajúcich sa dovozu a vývozu výrobkov v oboch krajinách.

 
 
Povedali o nás
gasparovic_ivan.jpg"Považujem Taliansko - Slovenskú obchodnú komoru za základný pilier našich vzťahov s Talianskom."
Ivan Gašparovič / Prezident Slovenskej republiky 2004-2014
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2018. All rights reserved