Slovensko vyčlenilo 4,3 miliardy eur na zelené ciele

climate.jpgMinisterstvo hospodárstva pripravilo Národný energetický a klimatický plán do roku 2030.

Ten odhaduje výšku investícií na dosiahnutie zelených cieľov na 4,3 mld €. Jedným z cieľov je do roku 2030 dosiahnuť 19,2% podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. Cieľ EÚ je pritom až 32%. Najviac sa má investovať do budov, verejných aj súkromných, kancelárií aj nemocníc. Parlament už schválil legislatívu o tzv. garantovanej energetickej službe, keď sa úver na zvýšenie energetickej efektívnosti spláca z úspor. Peniaze majú ísť aj na ekologické autobusy či vlaky. Štát by mal motivovať občanov aj na výmenu spotrebičov.

Source: (HN/1)

 Späť