Októbrový schodok štátneho rozpočtu dosiahol 1,6 miliardy eur

budget generico 3.jpg Deficit štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu októbra 1,599 mld €, medziročne o 1,184 mld € viac.

Za vyšším deficitom je výrazný rast platov vo verejnej správe a výdavkov na tovary a služby. Celkové príjmy rozpočtu, ako aj daňové príjmy, stúpli o 3%. Výdavky ale rástli o 14%.

Source: (sme.sk)

 Späť