ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 
 

Európska mobilita – príležitosti a výzvy pre dopravný sektor

Info

21. 11. 2018
Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás pozýva na diskusiu k téme "Európska mobilita – príležitosti a výzvy pre dopravný sektor".
Diskusia sa uskutoční v stredu 21. novembra 2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch Pálffyho palaca na Zámockej ulici 47 v Bratislave.

Registrácia začne o 8:30 hod.
 
Podujatie je organizované v spolupráci so Slovensko-rakúskou obchodnou komorou (SROK), Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK), so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ďalšími obchodnými komorami.

Cieľom diskusie je objasnenie problémových bodov európskej mobility a nezodpovedaných otázok vzťahujúcich sa na sektor dopravy.


Program:

9:00 – 9:30
 
Peter Varga, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Generálny riaditeľ, Sekcia cestnej dopravy a pozemnej komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Téma
: Špecifiká vysielania pracovníkov v sektore dopravy

9:30 – 10:10
 
Ewa Ptaszynska, Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu,

Oddelenie C.1 Politika pozemnej dopravy

Téma: Pravidlá EÚ o vysielaní pracovníkov v sektore cestnej dopravy

10:10 – 10:30

John Bölts
Predseda pracovnej skupiny doprava a logistika
(SROK a SNOPK)

Téma: Európska mobilita – výzvy alebo príležitosti

10:30 – 11:00

Diskusia


Účastnícky poplatok:

Pre členov organizujúcich komôr a pozvaných hostí vstup bez poplatku.
Vstup len na základe potvrdenej registrácie.

Jazyk: slovenčina/angličtina (simultánne tlmočenie)

Prosíme Vás, aby ste Vašu účasť potvrdili na adrese szabova@camitslovakia.sk najneskôr do 20. novembra 2018.


Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.


 
 

Dátum

Nov 21, 2018  

Čas

Od 09:00 do 11:00  

Miesto

Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava  


 
 
 
Povedali o nás

 strokendl_miroslav.jpg"Taliansko - Slovenskej obchodnej komore sa podarilo stať sa jedným z pilierov rozvoja a dobrej obchodnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom."

Miroslav Štrokendl / VicePrezident Taliansko-Slov. obchodnej komory 2008-2010
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 (0)948 899 880
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved