Stať sa členom

Ako člen Komory sa stanete súčasťou siete kontaktov, ktorú tvoria významní podnikatelia a podnikateľky. Každý z nich sa usiluje nielen o dosiahnutie úspechu vo svojej oblasti podnikania, ale tiež podporuje prehlbovanie vzájomných obchodných vzťahov medzi Talianskom a Slovenskom.

Kategórie členov a členské príspevky:

 • Fyzické osoby: 500 eur
 • Spoločnosti od 0 do 100 zamestnancov: 500 eur
 • Spoločnosti od 101 do 200 zamestnancov: 750 eur
 • Spoločnosti s viac ako 200 zamestnancami: 1.000 eur
 • Členovia sponzori: 1.500 eur
 • Členovia partneri: 5.000 eur

Členský príspevok sa uhrádza raz ročne.

Pre bližšie informácie:
E-mail: giorgio@camit.sk
Telefón: +421 948 899 880


Podať prihlášku

Prečo byť členom

Komora ponúka širokú škálu služieb a možností, ktoré vám pomôžu zvýšiť efektivitu vášho podnikania:

 • 20% - ná zľava na naše služby;
 • Účasť na podujatiach Komory, ako sú obchodné misie, veľtrhy a B2B stretnutia;
 • Prioritné poskytovanie informácií týkajúcich sa žiadostí o spoluprácu vo vašej oblasti podnikania;
 • Príležitosti pre nadviazanie nových kontaktov, ako aj výmenu informácií a skúseností s ostatnými členmi;
 • Prítomnosť kvalifikovaného partnera, ktorý vám poskytne informácie o slovenskom a talianskom trhu;
 • Konzultáciu ohľadom ponúk spolupráce;
 • Prístup k databázam a informačným zdrojom Komory;
 • Podpora pre širokú škálu obchodných oblastí vrátane zoznamov firiem, prieskumov trhu, štatistických informácií, organizovania seminárov a konferencií, výpisov z obchodného registra;
 • Personalizované vyhľadávanie spoločností alebo obchodných partnerov, ktorí majú záujem nadviazať spoluprácu alebo založiť spoločný podnik s vašou spoločnosťou;
 • Možnosť využiť naše právno-poradenské služby;
 • Aktuálne informácie o príležitostiach pre reklamu a sponzoring;
 • Pravidelné zasielanie newslettra;
 • Prístup k službám na webových stránkach Komory;
 • Prístup do uzavretej zóny na našej webovej stránke, kde môžete okrem iného nájsť životopisy, ponuky na talianskom i slovenskom trhu, preklady európskych výziev, tendrov a mnoho iného.