"ENERGIA INSIEME": služba Camit v oblasti nákupu energie

  • Júl 15, 2019

ENERGIAINSIEME2.jpg Camit ponúka svojim členom novú službu, v rámci ktorej im bude poskytovať podporu pri nakupovaní energie.

Naším cieľom je garantovať členským spoločnostiam optimálny nákup, a to bez ohľadu na to, či ide o malý alebo stredne veľký podnik.

Pre malé podniky je dôležité, aby sa nákup realizoval v súlade s vývojom na veľkoobchodnom trhu. Je však oveľa viac potrebné venovať veľkú pozornosť zmluvnej ochrane. Pri spoločnostiach, ktoré majú stredne veľkú spotrebu, je zároveň nevyhnutné pozorne sledovať trhovú dynamiku, to znamená správne nastaviť cenu tak, aby sa mohla optimálnym spôsobom odvíjať od vývoja komodity.

Spoločnosti, ktoré majú záujem o bližšie informácie o ponúkanej službe, môžu kontaktovať Camit alebo priamo generálneho tajomníka na emailovej adrese: g.dovigi@camitslovakia.sk.


 Späť