Mol zvýšil svoj podiel v Slovnafte, čo bude s ďalšími akcionármi?

  • Júl 29, 2019

Slovnaft.jpgMaďarský Mol v rámci ponuky na výkup akcií rafinérie Slovnaft zvýšil svoj akcionársky podiel z 98,6% na 98,7%.

Svoj podiel mu odpredal štát, ale zvyšní minoritní akcionári považovali ponúknutú cenu vo výške 84 € na akciu za nízku. Ponuka platila od 10. mája do 18. júla. Mol zrejme pristúpi k vytesneniu minoritných akcionárov, t.j. nútenému odkupu akcií.

Source: webnoviny.sk

 Späť