Rezort dopravy podporuje výstavbu nájomných bytov

  • Júl 29, 2019

housing.jpg Ministerstvo dopravy vlani podporilo výstavbu 1.400 nájomných bytov dotáciami v objeme 26,3 mil. €.

Do bratislavského regiónu nešla žiadna dotácia a najviac bytov bolo podporených v Prešovskom kraji (306). Firmy veria, že absencia nájomných bytov brzdí mobilitu pracovnej sily.

Source: etrend.sk

 Späť