MOL vykúpi akcie Slovnaftu, získal súhlas NBS

  • September 10, 2019
energy.jpgCentrálna banka NBS schválila návrh spoločnosti MOL na výkup akcií rafinérie Slovnaft.

Cena za akciu bola stanovená na 85 €. MOL sa vykúpením minoritných akcionárov stane jediným vlastníkom Slovnaftu, čo mu zjednoduší jeho vedenie. V súčasnosti vlastní 98,7% a na výkup akcií minie asi 24 mil. €. Malí akcionári sa budú snažiť na súde dosiahnuť vyššiu cenu. Chcú cenu cez 100 €, hoci pred rokom bola cena akcie na burze iba 70 €.

Sources: sme.sk , etrend.sk

 Späť