Porsche a Muehlbauer môžu získať štátne stimuly

  • September 12, 2019
automotive 2.pngMinisterstvo hospodárstva navrhlo poskytnúť 2 mil. € investičný stimul pre 16 mil. €

investíciu nemeckej automobilky Porsche do vybudovania centra automatizácie a robotizácie v Hornej Strede. Centrum by do roku 2023 malo vytvoriť 70 pracovných miest.

MH tiež navrhlo poskytnúť 3 mil. € investičný stimul pre 12 mil. € investíciu nemeckej firmy Muehlbauer do nového výskumného centra a 3D tlačiarne. Investícia vytvorí 70 pracovných
miest.

Sources: teraz.sk, openiazoch.sk

 Späť