Prehľad grantov v SR, ČR a Chorvátsku - SEPTEMBER 2019

  • September 16, 2019

eos-innovazioni.png Prinášame Vám prehľad noviniek v oblasti grantov a otvorených i očakávaných výziev v Slovenskej republike, Chorvátsku a Českej republike.

1. MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Otvorené Výzvy:

Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

December 2018 / Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 30.09.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý podnik (45-50%)
Stredný podnik (35-40%)
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 3 mil. EUR


Výzva zameraná na energetickú efektívnosť súkromného sektora

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:   
 
December 2018 /  Uzavretie 5. Hodnotiaceho kola – 31.10.2019
                          
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:    

Právnické osoby (výrobné podniky) oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý a stredný podnik 50%
Veľký podnik 45%

Grant max. 2 mil. EUR


Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    
31.10. 2016 / Uzavretie 8. Hodnotiaceho kola: 30.10.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý podnik (45-55%)
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 12,5 mil. EUR


Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

31.10. 2016 / Uzavretie 8. Hodnotiaceho kola: 15.10.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI / GRANT:   

Malý podnik (45-55%)
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 12,5 mil. EURVýzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

29.03.2019 / Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola: 31.10.2019
                 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti tepla

INTENZITA POMOCI / GRANT:     

max 85%

Grant max. 6 mil. EUR2. MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V CHORVÁTSKU


Otvorené výzvy:


Podpora inovácií v novozaložených podnikoch – Fáza II. (3d2.1.3.)

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:    

Predkladanie projektov je od 15. februára 2019 do 29. júla 2020.

Výzva je dočasne pozastavená od 29. júna do 26. júla 2020.

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:        

Malé a stredné podniky nie staršie ako 36 mesiacov

INTENZITA POMOCI:        

85%

Grant max. 200 000  EUR


Stratégia v rámci výskumu a inovácií Chorvátska

OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:     15. November 2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         Malé a stredné podniky

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Mikro a malý podnik (65%)
Stredný podnik (50%)

Grant max. 2,6 mil. €3. MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V ČESKEJ REPUBLIKE


Očakávané prioritné výzvy:


Výzva zameraná na podporu nákupu strojov a zariadení za účelom zavedenia nového produktu alebo procesu


OTVORENIE / UZAVRETIE VÝZVY:     október 2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:     Malé a stredné podniky

INTENZITA POMOCI / GRANT:    

Malý podnik (45%)
Stredný podnik (35%)

Grant max. 1 600 000 EUR

Foto: www.explora.in-lombardia.it


 Späť

Najčítanejšie správy