Biznis s DPH vratkami: FS praktiky popiera

  • Október 10, 2019

Generico ok.jpg Podnikateľov, ktorým daňová kontrola zadržala vratky DPH, kontaktujú vybavovači a za odmenu im ponúkajú ukončenie kontroly a odblokovanie vratky.

Vybavovači majú detailné informácie z daňového spisu. V jednom prípade si daňový poradca Viliam Kupec za odblokovanie 2,3 mil. € vratky DPH pýtal vyše 0,6 mil. €. Tvrdil, že prípad diskutoval na osobných stretnutiach s prezidentom a viceprezidentkou Finančnej správy (FS). FS korupciu a podobné praktiky popiera.

Source: (etrend.sk)

 Späť

Najčítanejšie správy