Plynovod Eastring už nie je prioritou EÚ, výstavba však pokračuje

  • Október 23, 2019

gas.jpgPlynovod Eastring z Turecka na východné Slovensko, ktorý pripravuje správca medzinárodného plynovodu eustream, vypadol zo zoznamu projektov spoločného záujmu EÚ.

Na zozname, ktorý uľahčuje získavanie povolení a prístup k EÚ fondom, bol od roku 2015. Vďaka účasti na zozname poskytla EÚ peniaze na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. eustream tvrdí, že zmena neohrozí napredovanie projektu. Náklady na 1.200 km plynovod s kapacitou 40 mld m3 plynu ročne majú dosiahnuť 1,5 mld €. Dokončený má byť v roku 2025.

Source: (etrend.sk)

 Späť

Najčítanejšie správy