The Economist: ekonomický rast krajín V4 slabne

  • Október 29, 2019

GDP V4.jpgKrajiny V4 čaká oveľa ťažších 15 rokov v porovnaní s predchádzajúcimi 15 rokmi, píše týždenník The Economist.

Ich pozoruhodný ekonomický rast od vstupu do EÚ v roku 2004 bol založený na štedrých dotáciách z únie, príleve peňazí od ich občanov pracujúcich v Nemecku, Rakúsku a Británii a sile nemeckej ekonomiky. Všetky tieto faktory sa začínajú vytrácať a tieto krajiny nemajú dostatočný inovačný potenciál, aby unikli tzv. pasci stredného príjmu. Nedostatok pracovnej sily a jej starnutie už čoskoro začne limitovať ich ekonomický rast. Populistické vlády ale nezvažujú umožniť veľkú imigráciu, ktorá by pomohla riešiť tento problém.

Source: (economist.com)

 Späť

Najčítanejšie správy