Tempo starnutia Slovákov sa postupne zvyšuje

  • November 6, 2019

olderly.jpg Slovensko zažije v najbližších 30 rokoch jedno z najvyšších temp starnutia obyvateľstva v EÚ, predikuje Eurostat.

V súčasnosti je mediánový vek slovenskej populácie, zhruba 40 rokov, štvrtý najnižší v celej únii. V roku 2050 už bude siedmy najvyšší, na úrovni 49 rokov. Mediánový vek populácie EÚ sa v tomto období zvýši zo súčasných 43 na 47 rokov.

(Eurostat)

 Späť

Najčítanejšie správy