Ministerstvo financií: zavedieme limit na verejné výdavky

  • December 2, 2019

budget 2.jpg Slovensko bude nútené prvýkrát zaviesť korekčný mechanizmus a zaviesť limit na budúcoročné výdavky rozpočtu.

Rezort financií sa tak rozhodol potom, ako sa vlaňajší deficit verejných financií výrazne odchýlil od cesty k strednodobému cieľu, štrukturálnemu deficitu 0,5% HDP, ktorý stanovil Pakt rastu a stability EÚ. Deficit vlani stúpol na 1,1% HDP z 1,0% v roku 2017. Výdavkový limit bude zadefinovaný až po schválení rozpočtu parlamentom.

Pokiaľ ide o príjmy z daní a odvodov, ministerstvo financií predpokladá, že budú o 250 mil. € nižšie v porovnaním so schváleným rozpočtom. Vyplýva to z jeho poslednej prognózy. Budúcoročné príjmy klesnú o 1 mld € a v roku 2021 o 1,1 mld. €. Úlohou budúcej vlády bude prijať rozsiahle úsporné opatrenia.
 Späť

Najčítanejšie správy