Oceliarska kríza pokračuje, U.S. Steel Košice dvíha ceny

  • December 9, 2019

steel ok.jpg Košická oceliareň reaguje na vývoj situácie na trhu s oceľou ďalším opatrením.

Od apríla tohto roku bola firma nútená skrátiť pracovný týždeň na 4 dni a odstaviť jednu z troch vysokých pecí. Okrem toho oznámila, že do roku 2021 počet zamestnancov klesne o 2.500. Najnovšie opatrenie, ktoré firma avizuje, prinesie zvýšenie cien o 60-70€ na tonu zo súčasných 590€. Dôvodom sú rastúce ceny železnej rudy, ako aj vyššie náklady na energie a CO2. Spoločnosť zároveň protestuje proti vyššej dani u nehnuteľností, ktorú chce zaviesť mesto Košice v dôsledku opatrení vlády. 50%-né zvýšenie tejto dane by spôsobilo nárast nákladov oceliarne o 2 mil. € ročne.

Zdroj: (pravda.sk, sme.sk)

 Späť

Najčítanejšie správy