Európske organizácie budú vzdelávať elektrotechnikov v oblasti nabíjania elektrických vozidiel

  • December 12, 2019
elektromobil.jpg Európske organizácie spájajú svoje sily s cieľom vzdelávať budúcich elektrotechnikov o kľúčových technických prvkoch v oblasti nabíjania elektrických vozidiel (ďalej EV).
Spoločnosť CAM Consulting oznamuje, že jej projekt C-Evil (Chargers of Electric Vehicles in Learning), predložený v marci roku 2019, bol vybraný na financovanie v rámci programu Erasmus + Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Počas 24-mesačného projektu, ktorý začal v októbri 2019, sa vypracujú školiace materiály o inštalácii a údržbe nabíjačiek pre elektrické vozidlá. Okrem koordinátora CAM Consulting sa partnerstva zúčastní turecká, rumunská, španielska, holandská, slovenská, grécka a maďarská organizácia. Na projekte spolupracuje aj Taliansko-Slovenská obchodná komora.

Aby sme boli o krok vpred pred vývojom na trhu s elektrickou mobilitou, je potrebné vzdelávať budúcich elektrotechnikov o kľúčových technických prvkoch v oblasti nabíjania elektrických vozidiel (EV).

„Zavádzanie elektrických vozidiel za posledných desať rokov rapídne vzrástlo, pričom celkový počet elektrických osobných vozidiel v roku 2018 prekročil 5 miliónov, čo predstavuje nárast o 63% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho sa na konci roku 2018 počet nabíjacích staníc na celom svete odhadoval približne na 5,2 milióna, t.z.  o 44% viac ako v predchádzajúcom roku“, hovorí Pál Boza, riaditeľ CAM Consulting v Maďarsku.

Projektová manažérka projektu C-Evil Timea Baranyi dodáva: „V rámci hlavného poslania našich organizácií, ktoré spočíva v uľahčení ekonomickej transformácie spôsobom šetrným k životnému prostrediu, sme pociťovali silnú potrebu vzdelávať budúcich elektrotechnikov v oblasti nabíjania EV. Prostredníctvom nášho projektu C-Evil zabezpečíme, aby súčasní a budúci odborníci na elektrickú mobilitu mali pracovné postoje, znalosti a schopnosti, ktoré si tento rýchlo sa meniaci priemysel vyžaduje“.

Rastúci počet elektrických vozidiel a s ním súvisiaci čoraz väčší počet nabíjačiek EV si vyžadujú odborníkov v oblasti elektrotechniky, ktorí dokážu zabezpečiť správnu inštaláciu, prevádzku a údržbu týchto zariadení. Odborní partneri poskytnú osobitné poznatky potrebné pre zaškolenie elektrotechnikov alebo budúcich odborníkov (študentov v rámci Vzdelávania a odbornej prípravy, ďalej VOP). Spolu s partnermi v oblasti VOP vypracujú materiály použiteľné v akejkoľvek členskej krajine EÚ. Materiály budú pokrývať hlavné oblasti spojené s nabíjačkami EV, ako sú typy nabíjačiek, elektrické pripojenia, licencie a povolenia, inštalácia, elektrické štandardy, správa, údržba a chyby pri údržbe. Osobitná pozornosť bude venovaná nielen hardvérovej časti nabíjačiek EV, ale aj softvérovým funkciám, t.j. smart management aplikáciám.


 Späť