Patrik Podhorský vystúpil na Bratislavskom právnickom fóre

  • Február 11, 2020

Patrik Podhorský.jpg JUDr. Patrik Podhorský je konateľ spoločnosti Podhorský & Partners, s.r.o., ktorá je členom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory.

V dňoch 6. a 7. februára 2020 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konal VI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ,,Bratislavské právnické fórum 2020“ pod záštitou Slovenskej advokátskej komory.

Najväčšia právnická konferencia na Slovensku vytvorila priestor a platformu pre diskusiu medzi advokátmi a ďalšími právnickými povolaniami na jednej strane a akademikmi na strane druhej. Ústrednou témou plenárneho zasadania bolo „Advokát ako ochranca právneho štátu“. Paralelne prebiehali tematicky zamerané sekcie, ktoré sa venovali aktuálnym otázkam a problémom advokácie.

Na konferencii vystúpil aj JUDr. Patrik Podhorský, konateľ spoločnosti Podhorský & Partners, s.r.o., ktorá je členom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory. Jeho príspevok pod názvom “Niektoré otázky súvisiace so zastupovaním klientov” odznel v rámci Sekcie 8 dňa 7. februára.

Svoje odborné príspevky prednieslo spolu viac ako 330 účastníkov z celého sveta.


 Späť

Najčítanejšie správy