Koronavírus: 13 opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu

  • Marec 16, 2020
ziga.jpgMinister Žiga považuje za dôležité zachovať výrobu v najväčších závodoch.
Minister hospodárstva Peter Žiga predstavil 13 opatrení, ktoré majú pomôcť s ekonomickým dopadom koronavírusu na hospodárstvo. "Je dôležité, aby výroba v najväčších závodoch ostala zachovaná," povedal Žiga.

Tu je prehľad 13 opatrení:

1. Rokovanie s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez negatívneho záznamu pre dlžníka. Možnosť zmrazenia splácania úrokov a istinných úrokov pre fyzické a právnické osoby. Kompenzáciou by pre banky bolo odpustenie bankového odvodu.
2. Zjednodušenie poskytovania krátkodobých a nízkoúročených úverov pre podniky v niektorých sektoroch (napríklad reštaurácie).
3. Poskytnutie financií na podporu súkromného sektoru.
4. Upraviť možnosť odpisu daňovej straty, nelimitovať to tak, ako je to dnes, nejakou dobou - predĺženie na dlhšie obdobie.
5. Odloženie daňového priznania pre všetkých daňovníkov z 31. marca na 30. júna 2020.
6. Úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby na obdobie troch mesiacov, pričom platby by boli neskôr rozložené na 18 mesiacov.
7. Oslobodenie výplat vyplatených zamestnancom od sociálnych a zdravotných odvodov dane z príjmu pre zamestnávateľov, ktorí nemôžu v súčasnosti zamestnancom prideľovať prácu.
8. Príspevky na udržanie miest aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.
9. Zníženie ceny energie, časť sumy by vedel hradiť aj štát zo štátneho rozpočtu.
10. Umožnenie čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov na pokrytie krízy, viac flexibilné čerpanie európskych fondov.
11. Zmena v podmienkach OCR: Ak má dieťa dvoch rodičov, jeden z nich by ostal doma na špeciálnej PN a dostával by 80 percent zo svojho priemerného platu. Ak má dieťa jedného rodiča alebo obaja nemôžu nepracovať, mohol by im štát dať 600 eurový voucher na pokrytie nákladov na opatrovateľku.
12. Postih pre dovozcov surovín pre výrobu z tretích krajín, tzv. colný dlh, ktorý musí byť zaplatený do 10 dní, by sa mohol predĺžiť na 30-40 dní.
13. Neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.

Minister financií Ladislav Kamenický uvoľnil prostriedky pre Správu štátnych hmotných rezerv v celkovej výške 63 miliónov eur na nákup ochranných pomôcok.

Spoločnosť PSA Groupe necíti výpadok v dodávkach dielov a ani v dopyte po vozidlách vyrábaných v závode v Trnave. Informoval o tom hovorca spoločnosti Peter Švec. V závode majú prísne preventívne hygienické opatrenia, aby chránili zdravie zamestnancov. "Veľmi pozorne sledujeme situáciu. Spolupracujeme s vládou aj mestom Trnava a podľa toho sa budeme rozhodovať aj ďalej," uviedol Švec.

Na Slovensku pribudli v pondelok zatiaľ dva prípady ochorenia COVID-19. Potvrdil to premiér Pellegrini po stretnutí s prezidentkou Čaputovou. Jeden prípad je z Trnavy a jeden z Trenčína, spresnila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Fonti: hnonline.sk, sme.sk

Foto: newsnow.tasr.sk


 Späť

Najčítanejšie správy