Poslanci navrhujú zmenu zákona o štátnom občianstve

  • Júl 6, 2020

cestovny pas.jpgZákon by sa tak vrátil do podoby spred roka 2010. 

Koaliční poslanci predložili legislatívu, aby občania Slovenska mohli nadobúdať cudzie občianstvo bez straty slovenského. Zákon o štátnom občianstve by sa tak vrátil do podoby spred roka 2010.
Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v zahraničí nadobudnúť občianstvo daného štátu bez straty slovenského občianstva. Ministerstvo už pripravuje návrh novely zákona. V prípade schválenia návrhu v takejto podobe by naďalej časti Slovákov nadobudnutím cudzieho občianstva zanikalo to slovenské. Išlo by o tých občanov, ktorí žijú na Slovensku alebo v inom štáte len krátkodobo.
Koaliční poslanci preto chcú, aby sa umožnilo občanom Slovenska nadobúdať cudzie občianstvo bez straty slovenského pasu, a to bez ohľadu na to, či osoba žije na v cudzine dlhodobo, krátkodobo, alebo žije na Slovensku.

Zdroj: sme.sk

Foto: pravda.sk

 Späť

Najčítanejšie správy