Ministerstvá, aktuálne informácie o novelách zákonov

  • September 14, 2020

econom.jpgMinisterstvo vnútra chce znížiť administratívnu záťaž podnikateľov, ministerstvo dopravy predĺžilo železničný tender.

Ministerstvo vnútra poslalo na pripomienky novelu Živnostenského zákona, ktorá znižuje administratívnu záťaž podnikateľov. Živnostenský úrad už nebude žiadať od podnikateľov dokumenty od iných verejných inštitúcií. Znižujú sa požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti pri viacerých remeselných živnostiach a klesnúť má aj počet viazaných živností. Uľahčí sa podnikanie občanom z krajín mimo EÚ.

Ministerstvo dopravy (MD) predĺžilo do 8. októbra termín prihlasovania sa do tendra na výber železničného dopravcu pre trať Bratislava-Komárno. Prevádzkovať ju chce od roku 2023. Dôvod na predĺženie termínu neuviedlo. Zmluva pre RegioJet sa končí v decembri 2020 a MD zároveň hľadá aj prevádzkovateľa na roky 2021-22.

Ministerstvo financií predložilo novelu ústavného Zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá zavádza výdavkové limity pre jednotlivé rezorty. Tiež stanovuje horný limit čistého verejného dlhu na 55% HDP. V súčasnosti je strop 60%, ide ale o hrubý dlh vrátane finančnej rezervy štátu. Cieľom je dať vláde flexibilitu pri riadení likvidity. Limit sa nebude uplatňovať počas pandémie. Novela tiež rozširuje pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.
 
Zdroj: sme.sk
sme.sk

 Späť

Najčítanejšie správy