Opatrenia pre rozvoj rodinných podnikov

  • Október 12, 2021

family business 2.jpg

Výraznejšia podopora zo strany štátu vo forme pomoci pri prekonávaní generačnej výmeny, odstraňovaní bariér pri práci rodinných príslušníkov či v súvislosti s verejným obstarávaním. To sú niektoré uz cieľov Akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov. Celkovo je opatrení desať, je medzi nimi napríklad aj modernizácia dedičského konania a zvýšenie informovanosti a poradenstva. Rezort hospodárstva teraz predložil tento plán na pripomienky.


 Späť

Najčítanejšie správy