MMF: Vlády by sa mali pripraviť na reštrukturalizáciu alebo likvidáciu firiem

  • Február 24, 2022

 IMF-Jpeg-1.jpg

    Washington 23. februára (TASR) - Vlády na celom svete by mali posilniť svoje systémy platobnej neschopnosti a pripraviť sa na reštrukturalizáciu alebo likvidáciu značne poškodených firiem, keďže sťahujú masívnu podporu, ktorú im poskytovali počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Vyhlásil to v stredu Medzinárodný menový fond (MMF).
      Podľa odhadov MMF dlh firiem dosiahol na konci roka 2020 83 biliónov USD (73,17 bilióna eur) alebo 98 % globálneho hrubého domáceho produktu (HDP). Vyspelé ekonomiky a Čína sa pritom podieľali 90 % na náraste dlhu o takmer 9 biliónov USD v roku 2020.
      Teraz, keď centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby, aby zmiernili infláciu, náklady na obsluhu dlhu stúpnu a klesajúca fiškálna podpora odhalí zraniteľnosť firiem, napísali v novom blogu MMF šéfka stratégie Ceyla Pazarbasiogluová a Rhoda Weeks-Brownová, riaditeľka právneho oddelenia
      "Vlády konali správne, keď finančne podporili firmy počas najhoršej pandémie. Teraz by mali tvorcovia politiky kalibrovať finančnú podporu a efektívne ju nasmerovať na spoločnosti, ktoré ju potrebujú. Mali by byť tiež pripravení reštrukturalizovať alebo likvidovať vážne poškodené firmy."
      Podľa nich, zatiaľ čo mnohé krajiny vrátane Francúzska či  Spojených štátov posilnili svoje systémy platobnej neschopnosti, podnikový dlh v rozvíjajúcich sa ekonomikách je zraniteľnejší a tamojšie systémy platobnej neschopnosti sú slabšie.
      Zároveň aj systémy platobnej neschopnosti v takmer 40 % vyspelých ekonomík by mohli mať ťažkosti v prípade veľkého počtu reštrukturalizácií.
      Predstavitelia MMF odporučili štátom, aby prijali silné opatrenia v oblasti riadenia a transparentnosti na zmiernenie rizík a zároveň zabezpečili zapojenie súkromných veriteľov.
      Krajiny s obmedzeným fiškálnym priestorom a neefektívnymi systémami platobnej neschopnosti by sa mali viac spoliehať na mimosúdne alebo hybridné reštrukturalizačné schémy, pričom by mali v strednodobom horizonte zaviesť hlbšie reformy.
      Tie štáty, ktoré môžu poskytnúť väčšiu podpor firmám, by sa mali vyhnúť vytváraniu „zombie“ firiem, ktoré prežívajú len so štátnou pomocou.
      MMF vyzval tiež na kontroly kvality aktív v bankách. A varoval, že veľkorysejšia regulačná a účtovná politika počas pandémie zvýšili riziko, že potenciálne nesplácané úvery sa neodrážajú v ich súvahách.
      (1 EUR = 1,1344 USD)

FOTO: see.news


 Späť

Najčítanejšie správy