MH vyplatilo podnikateľom na dotáciách na nájomné viac ako 147 miliónov eur

  • Jún 23, 2022

 currency-of-france.png

      Bratislava 23. júna (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyplatilo podnikateľom ako kompenzáciu za zatvorené prevádzky počas tretej vlny pandémie takmer 14,2 milióna eur. Spolu rezort v tretej vlne vyplatil 12.249 žiadostí, ktoré bolo možné predložiť do konca apríla. V rámci všetkých troch vĺn bolo podnikateľom preplatených 96.220 žiadostí a celová výška náhrad dosiahla výšku 147,8 milióna eur, uviedlo vo štvrtok MH. 

      Aj v tretej vlne boli, podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas predchádzajúcich vĺn, oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadali prostredníctvom prenajímateľov. Dotáciu bolo možné poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodli na nižšej zľave, nájomca má možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.

 Späť

Najčítanejšie správy