Vláda odobrila prístup SR k aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

  • Február 22, 2024

 governo slovacco.jpg

Bratislava 21. februára (TASR) - Vláda v stredu súhlasila s návrhom na pristúpenie SR k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o oznaceniach pôvodu a zemepisných oznaceniach z dielne Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Zmluvnými stranami Lisabonskej dohody je podla úradu 30 krajín vrátane siedmich clenských štátov EÚ - Bulharska, Ceska, Francúzska, Madarska, Portugalska, SR a Talianska.
"Pre týchto sedem clenských štátov EÚ má prístup k dohovoru zásadný význam z dôvodu zachovania medzinárodných zápisov a kontinuity ochrany existujúcich práv v systéme Lisabonskej dohody o ochrane oznacení pôvodu a ich medzinárodného zápisu," zdôraznil v predkladacej správe ÚPV.
Nepristúpenie SR k dohovoru by malo podla úradu za následok povinnost dotknutých subjektov požiadat o zrušenie existujúcich zápisov oznacení v medzinárodnom registri Svetovej organizácie duševného vlastníctva.
V prípade SR ide podla predkladatela o oznacenia pôvodu zapísané v medzinárodnom registri, ako sú Slovenský oštiepok, Tokajské víno de la région slovaque, Trencianska borovicka "Juniperiers" - Trencín Destillery, Karpatské brandy ci Karpatská perla. Zrušenie ich zápisov by predstavovalo podla ÚPV nielen nevycíslitelnú nemateriálnu škodu na kultúrnych hodnotách, ale aj možné materiálne škody, ktoré by mohli voci SR vznášat jednotliví držitelia práv.
V zmysle Lisabonskej dohody sa pod pojmom oznacenie pôvodu rozumie zemepisný názov krajiny, oblasti alebo miesta slúžiaci na oznacenie, odkial pochádza výrobok, ktorého akost alebo znaky sú dané výlucne alebo podstatne zemepisným prostredím, pocítajúc do toho prírodné cinitele a ludské cinitele.
 
 Späť

Najčítanejšie správy