MFSR: Pripravuje novelu, ktorá má riešiť digitálne riziká finančných subjektov

  • Február 22, 2024

 rischi digitali.jpg

Bratislava 21. februára (TASR) - Komplexne riešiť digitálne riziká, ktorým sú vystavené všetky finančné subjekty, je cieľom pripravovanej novely zákona o dohľade nad finančným trhom. Predbežnú informáciu o plánovanej právnej norme zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR na legislatívnom portáli slov-lex.sk.
Návrh preberá do slovenského právneho poriadku európsku smernicu z roku 2022, ktorá je súčasťou balíka opatrení. Jeho cieľom je umožniť a podporiť potenciál digitálnych financií v oblasti inovácií a hospodárskej súťaže a zároveň zmierniť príslušné riziká. "Digitálna prevádzková odolnosť je základnou podmienkou toho, aby sa v prípade riešenia krízovej situácie finančného subjektu zachovali jeho zásadné funkcie a hlavné oblasti obchodnej činnosti, a tým sa bránilo narušeniu reálnej ekonomiky a finančného systému," priblížil rezort financií.
V tejto súvislosti sa majú novelizovať aj viaceré ďalšie zákony, napríklad zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Jeho úprava umožní, aby sa informácie o prevádzkovej odolnosti zohľadňovali pri plánovaní a posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie finančných subjektov tak na národnej, ako aj skupinovej úrovni.
Európskou smernicou sa menia požiadavky na prevádzkové riziko alebo riadenie rizík naprieč celým spektrom finančných inštitúcií. Podľa predkladateľa preto bude potrebné vykonať súvisiace úpravy aj v zákone o bankách, o cenných papieroch a investičných službách, o burze cenných papierov, o doplnkovom dôchodkovom sporení, o poisťovníctve, o platobných službách, o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ako aj v zákone o kolektívnom investovaní.
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zasielaním podnetov a návrhov v intenciách predbežnej informácie, a to do 4. marca 2024. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu novely je marec alebo apríl tohto roka.
 Späť

Najčítanejšie správy