Daňové priznanie k dani z príjmov treba tento rok podať do 2. apríla

  • Február 27, 2024

 drahomira ok.jpg

Bratislava 26. februára (TASR) - Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2023 je tento rok potrebné podať do pondelka 2. apríla. Do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť, upozornila hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková. Ide o základný termín, pokiaľ si ho daňovník stanoveným spôsobom nepredĺži o tri alebo šesť mesiacov.
"DP k dani z príjmov fyzických osôb je povinný podať každý daňovník, ak jeho zdaniteľné príjmy za minulý rok presiahli sumu 2461,41 eura, alebo ak vykazuje daňovú stratu. Do týchto príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený," priblížila hovorkyňa. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, teda rezidenta SR.
Naopak, existuje viacero prípadov, kedy daňovník nemá povinnosť podať DP. Napríklad vtedy, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 nepresiahli sumu 2461,41 eura, dosiahol príjmy oslobodené od dane (napríklad materský a rodičovský príspevok) alebo príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (úver, pôžička, dar). Takisto sa to týka príjmov, u ktorých bola daň vyberaná zrážkou, kam patria napríklad podiely na zisku, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia či plnenia z poistenia.
Priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PO) je povinná podať každá PO okrem niekoľkých výnimiek. Týkajú sa daňovníkov nezriadených na podnikanie, občianskych združení, rozpočtových a príspevkových organizácií, cirkví či Národnej banky Slovenska (NBS), a to pri splnení určených podmienok.
"Ak daňovníci zákonom stanovený termín nestíhajú, môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty na splnenie si tejto povinnosti o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia," vysvetlila Adamčíková.
Oznámenie o predĺžení lehoty musí byť podané najneskôr do 2. apríla na miestne príslušný daňový úrad, ak ho daňovník podáva v papierovej forme. Povinne elektronicky komunikujúce osoby oznámenie podávajú elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy (FS). Oznámenie o predĺžení lehoty je možné podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR a je zverejnené na portáli FS.

 

 Späť

Najčítanejšie správy