Rozhovor s Jurajom Paľom, riaditeľom Útvaru EÚ v SOPK

 Späť