Kalendár podujatí

SARIO Business Day - Banská Bystrica

1038
4 Jún2024 OD 10:20
DO 23:59

 

Agentúra SARIO organizuje podujatie s praktickými informáciami, riešeniami, konzultáciami a inšpiráciami pre firmy z BANSKOBYSTRICKÉHO REGIÓNU s príležitosťou b2b rokovaní s potenciálnymi obchodnými partnermi.

KEDY:  4. JÚN 2024
KDE:    R2N Event Gallery, Sládkovičova 6014/29, Banská Bystrica

PROGRAM:
8.30—9.30    REGISTRÁCIA
9.30—9.40    OTVORENIE
9.40—10.25    PODPORA EKONOMICKÉHO RASTU V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI, DÔLEŽITOSŤ ŠTÁTNEJ A REGIONÁLNEJ PODPORY PRE PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR
• strategické smerovanie štátu na podporu regiónu
• strategické smerovanie kraja — zamestnanosť, kvalifikovaná pracovná sila a rozvoj nehnuteľností v kraji ako nevyhnutný krok k novým investíciám
• strategické aktivity SARIO pre zlepšenie podnikania v regióne a otvorenie zahraničných trhov
10.30—11.20    ÚSPEŠNÍ V REGIÓNE
• inšpirácie a riešenia domácich a zahraničných firiem z regiónu
11.25—12.05    FINANCOVANIE, KONKRÉTNE NÁSTROJE A ZDROJE
• verejné zdroje, komerčné produkty, R&D superodpočet
12.10—12.50    DRONOVÝ PRIEMYSEL NA SLOVENSKU
• nové príležitosti, prognózy, kľúčové trhy
13.00—13.40    OBED
13.40—17.00    B2B ROKOVANIA A KONZULTÁCIE

JAZYK: anglický

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:  členovia Taliansko-Slovenskej obchodnej komory môžu požiadať o
10 %-ný zľavový kód

V prípade záujmu sa zaregistrujte naegistrujte sa na szabova@camitslovakia.sk do 24. mája 2024.