Kalendár podujatí

Pracovné raňajky: Prognózy vývoja slovenského a európskeho hospodárstva

551
17 Apríl2019 OD 09:00
DO 11:00

Radisson Blu Carlton Radisson Blu, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava

Slovensko-rakúska obchodná komora a Taliansko-Slovenská obchodná komora Vás srdečne pozývajú na pracovné raňajky s guvernérom Národnej banky Slovenska, ktoré sa uskutočnia v stredu 17. apríla 2019 o 9:00 hod. v hoteli Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. 


Pracovné raňajky na tému „Prognózy vývoja slovenského a európskeho hospodárstva: Zhodnotenie aktuálnej ekonomickej situácie, situácie na finančných trhoch a možný ďalší vývoj“ sa uskutočnia v spolupráci so spoločnosťami Tatra banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s.


KEDY: 17. apríla 2019 o 9:00, registrácia začne o 8:30


KDE: Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava


PROGRAM  A PREDNÁŠAJÚCI:
 

- Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska
- Mária Valachyová, hlavná ekonómka, Slovenská sporiteľňa, a.s.
- Róbert Prega, hlavný ekonóm, Tatra banka, a.s.
- Lívia Vašáková, Vedúca sekcie ekonomických analýz, zastúpenie EK na Slovensku 


Konferenciu bude moderovať Juraj Kotian, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 

Jazyky: slovenčina/nemčina (simultánne tlmočenie)
 

Účastnícky poplatok:

Pre členov TSOK: zdarma
pre nečlenov: 39 €/osoba
 

Potvrdenie účasti zasielajte na e-mailovú adresu szabova@camitslovakia najneskôr do 15.4.2019.


Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 15.4.2019. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.