Kalendár podujatí

Speed Business Meeting

563
22 Október2019 OD 16:00
DO 19:30

HOTEL HEALTH SPA RESORT ESPALANDE**** Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany

Taliansko – Slovenská obchodná komora a ďalšie zahraničné obchodné komory na Slovensku v spolupráci so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany, a.s. Vás srdečne pozývajú na Speed Business Meeting.


KEDY:
  22. október 2019 od 16:00 hod. do 19:30 hod.

KDE:     HOTEL HEALTH SPA RESORT ESPALANDE****
             Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
            
            
PROGRAM:

16:00 – 16:15  Registrácia

16:15 -  16:30  Zahájenie akcie a objasnenie pravidiel

16:30 – 18:30  “Speed Business Meetings” 8 stretnutí

18:30 – 19:30 Business cocktail
– možnosť prehliadky bahennej kuchyne a novotvoreného wellness centra hotela Health Spa Resort Thermia Palace*****


Jazyk: Angličtina (alebo podľa dohody)

Doprava: Pre účastníkov je v rámci účastníckeho poplatku zabezpečená bezplatná doprava (z Bratislavy do Piešťan a späť)

Odchod: 14:30 – Foyer Hotela Park Inn - Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava


Účastnícky poplatok:
  • 20 € + DPH pre členov TSOK
  • 35 € + DPH pre nečlenov

R.S.V.P.

Potvrdenie účasti zasielajte na e-mailovú adresu: szabova@camitslovakia.sk.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 18. októbri 2019. Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.


Možnosť ubytovania
:  60 EUR/izba/noc s raňajkami v Health Spa Resort Espalande****

V prípade zájmu o rezerváciu kontaktujte, prosím, p. Marcelu Szabovú na emailovej adrese: szabova@camitslovakia.sk

Možnosť vyskúšania procedúry: Zrkadlisko a Bahnisko v Irma Health Spa alebo Balnea Health Spa s 50% zľavou


ORGANIZUJÚCE OBCHODNÉ KOMORY: Taliansko – Slovenská obchodná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánskoslovenská obchodná komora, Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Francúzsko-slovenská obchodná komora a Slovenská obchodná a priemyselná komora.


Čo je Speed Business Meeting?

Je to podujatie, ktoré ponúka účastníkom možnosť prezentovať svoje produkty / služby potenciálnemu partnerovi počas B2B stretnutia trvajúceho 10 minút.


Pravidlá stretnutí:


Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

Pri každom stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti, jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.
Počet účastníckych firiem je obmedzená.

Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.

V priebehu podujatia sa okrem toho môžete obrátiť na personál organizujúcich obchodných komôr.Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.