Kalendár podujatí

Športový deň 2019

570
14 September2019 OD 09:00
DO 14:00

X-BIONIC® SPHERE, a.s., Dubová ulica 33 /A, Šamorín

Srdečne Vás pozývame na tradičný Športový deň, pri ktorom si môžete zmerať svoje sily v športových súťažiach s členmi ostatných komôr.

Športový deň sa bude konať dňa 14. septembra 2019. Podujatie sa začne o 9:00 hod. v areáli X-BIONIC® SPHERE, a.s., Dubová ulica 33 /A, Šamorín.


8.30 hod. – registrácia


Predpokladaná doba trvania – do 14:00 hod.


Potešilo by nás, keby sme mohli Vás a Vaše rodiny privítať na tomto podujatí. Okrem športovej činnosti sa Vám otvára možnosť stretnúť aj členov ostatných obchodných komôr a popri tom nadviazať nové kontakty.


Svoje družstvo môžete zostaviť v nasledujúcich disciplínach:


  • futbal (6 hráčov – zápisné 170 €)
  • volejbal (6 hráčov – zápisné 70 €)
  • štafetový beh (4 x 400m – zápisné 30 €)
  • beh (1 x 400m – zápisné 20 €)


Zápisné na toto podujatie bude adekvátne rozrátané medzi jednotlivých členov družstva podľa počtu zúčastnených hráčov.


V cene zápisného je zahrnuté bohaté občerstvenie.


Účastníkov čaká sprievodný program: joga (Katalin Zold - Ayurvedic Yoga Therapist & Yoga Instructor) a detský kútik.


Vo futbale a volejbale nastúpi za komoru jedno mužstvo, v štafetovom behu jeden tím bežcov a v behu jeden bežec.Registrácia


Prosíme záujemcov, aby sa zaregistrovali najneskôr do 10. septembra 2019 na emailovej adrese szabova@camitslovakia.sk


Pri registrácii Vás žiadame uviesť: názov spoločnosti, mená hráčov, športovú disciplínu, o ktorú máte záujem, telefónne číslo.Prezentácia Vašej firmy


Spolu s Vaším športovým zanietením máte zároveň možnosť prezentovať Vašu firmu prostredníctvom sponzorstva, formou vecných darov do tomboly, alebo prispením do občerstvenia pre účastníkov športového dňa. Vaše firemné logo bude potom zverejnené v rámci tohto podujatia a bude Vám vyjadrené poďakovanie moderátorom počas podujatia.Informácia pre všetkých:

Treba priniesť športového ducha, dobrú náladu a chuť vyhrať.PRAVIDLÁ HIER A ORGANIZAČNÉ POKYNY


Všeobecné informácie

Športový deň sa koná v každom počasí.

Pre hráčov sú k dispozícii pánske a dámske šatne. Šatne slúžia na prezliekanie, nie na úschovu vecí, nebudú strážené a hráči si tu môžu odložiť veci len na vlastné riziko.

Hráči musia na zápas nastúpiť 5 minút pred stanoveným začiatkom, v opačnom prípade bude zápas skrečovaný.

Každý hráč hrá na vlastné nebezpečenstvo. Počas celého dňa je zabezpečená lekárska služba.

Trénerom družstiev (osobou zodpovednou za zostavenie a registráciu družstiev) bude riaditeľ komory, resp. ním určená zastupujúca osoba.


Futbal:
 

- Každá komora môže nominovať 1 futbalové družstvo.

Zápisné za každé futbalové družstvo je 170,- € + 20 % DPH. Zápisné je vyberané za účelom pokrytia nákladov za nájom ihriska.

-  Hra je organizovaná v skupinách, rozpisy a výsledky jednotlivých zápasov budú zverejňované na informačnej tabuli.

-  Družstvo má mať 5+1 hráčov. Ak bude do družstva postavených viac hráčov, môžu sa voľne striedať počas celého turnaja.

-  Dĺžka hry: 2x10 minút.

-  Hrá sa súbežne na dvoch ihriskách, ktoré sú vonkajšie s trávnatým povrchom, dajú sa použiť klasické kopačky

-  Rozhodcovia môžu hráčovi udeliť červenú kartu (povinné striedanie) alebo žltú kartu (2 minúty vylúčenie z hry pre konkrétneho hráča).

-  Hráči si prinesú vlastnú futbalovú loptu.

 

Volejbal:


-  Každá komora môže nominovať len jedno volejbalové družstvo.

Zápisné za každé volejbalové družstvo je 70,- € + 20 % DPH. Zápisné je vyberané za účelom pokrytia nákladov za nájom ihriska.

-  Hra je organizovaná v skupinách, rozpisy a výsledky jednotlivých zápasov budú zverejňované na informačnej tabuli.

-  Družstvo má mať 6 hráčov. Ak bude do družstva postavených viac hráčov, môžu sa voľne striedať počas celého turnaja.

-  Hrá sa 1 set, do 15 bodov.

-  Hrá sa na dvoch ihriskách

-  Hráči si prinesú vlastnú volejbalovú loptu.Štafeta:

- Každé družstvo musí byť zložené zo 4 bežcov. Každý bežec po odbehnutí 400 m odovzdá štafetu nasledujúcemu bežcovi.

- Zápisné za každé družstvo je 30 € + 20% DPH. Zápisné je vyberané za účelom pokrytia nákladov za prenájom ihriska.

- Výsledky budú zverejňované na informačnej tabuli.Beh na 400 m:

- Zápisné za bežca je 20 € + DPH. Zápisné je vyberané za účelom pokrytia nákladov za prenájom ihriska.

- Výsledky budú zverejňované na informačnej tabuli.V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte prosím p. Marcelu Szabovú na emailovej adrese: szabova@camitslovakia.sk alebo na telefónnom čísle: 0915 495 548.


Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.