Kalendár podujatí

Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019

572
24 Október2019 OD 08:00
DO 20:00

Bratislava, Slovensko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu vás srdečne pozýva na podujatie Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019, ktoré sa uskutoční 24. októbra 2019 v Bratislave.

Ide o najväčšie a najprestížnejšie medzinárodné podujatie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, ktoré už 13 rokov spája prostredníctvom bilaterálnych rozhovorov slovenských a zahraničných podnikateľov, zameriava sa na  prezentáciu ponúk partnerstva, voľných výrobných kapacít či požiadaviek na vytvorenie spoločných podnikov, pričom prezentuje ekonomický potenciál Slovenskej republiky.

Nezmeškajte:

•    B2B rokovania podľa plánovaných harmonogramov

•    odbornú moderovanú panelovú diskusiu

•    inovatívne projekty slovenských firiem a partnerov podujatia

•    SARIO — Partner v regiónoch — poradenstvo a konzultácie

•    celodenný networking


Odborná panelová diskusia


Panel 1 „Hľadá sa budúce nosné odvetvie priemyslu“

Martin Jesný
, Revue Priemyslu

Podoba budúceho sektora mobility - súčasný automobilový priemysel      s využitím princípov Industry 4.0 a  Smart City naprieč tradičnými odvetviami zvýši nároky na úspech slovenských podnikov v priemyselnej výrobe ako aj v ich schopnostiach získavať inovatívne podnety a meniť ich na produkty a služby.
 

Panel 2 „Priemyselné inovácie Made in Slovakia“ 

Oto Pisoň
, Senior Consultant and Innovation Manager, SARIO
 

Panel 3 „Prvý rok firiem v ére mobility“

Martin Jesný
, Revue Priemyslu

Hľadanie inteligentných riešení pre výber a využívanie vhodných dopravných prostriedkov vrátane ich pohonu - napĺňanie dopravných potrieb firiem pri vývoji emisných noriem a technologickom pokroku mobility.


Jazyk: anglický


Členom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory bude poskytnutá 20%-ná zľava z registračného poplatku. Platnosť zľavy je do 31.8.2019.


V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte, prosím:

p. Hladká, e-mail: nada.hladka@sario.sk
p. Kalina, e-mail: adam.kalina@sario.sk
p. Staňová, e-mail: ivana.stanova@sario.sk


Hlavné sektory a témy:

•    inteligentný priemysel
•    inovácie
•    automatizácia
•    robotizácia
•    automotive
•    elektromobilita
•    smart cityBližšie informácie o podujatí nájdete na stránke: www.sario.sk.Svojou účasťou na podujatí účastníci vyjadrujú súhlas so zverejnením fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke, v Newslettri a na sociálnych sieťach Taliansko – Slovenskej obchodnej komory za účelom informovania členov a nečlenov komory o činnosti komory a priebehu podujatia.